Trikloroasetik aist ve 2,4-diklorofenoksiasetik asitlerin sürekli işletilen yukarı akışlı çamur yataklı anaerobik (YAÇYA) reaktörlere etkisi

2001-11-07
Güven, Engin
Bayramoğlu, Tuba Hande
Demirer, Göksel N
4. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, ÇMO

Suggestions

Trifenilamin, Benzoditiyofen ve Benzotriazole Türevleri İçeren Serbest Konjüge Polimerlerin Elektriksel ve Optik Özellikleri
Çetin, Aslı; Cevher, Şevki Can; İstanbulluoğlu, Çağla; Özdemir Hacıoğlu, Şerife; Toppare, Levent Kamil; Çırpan, Ali (null; 2017-09-10)
Use of Triton X - 114 aqueous two phase system for recovery of mushroom (Agaricus bisporus) polyphenoloxidase
Beşel, Elif; Bakır, Ufuk; Department of Chemical Engineering (2003)
Mushroom (Agaricus bisporus) polyphenoloxidase (PPO) (EC 1.14.18.1) was isolated and purified using an aqueous two phase system composed of octyl phenol (ethyleneglycol) 7-8 ether (Triton X-114/TX-114). TX-114 is a non-ionic surfactant which thermoseparates in water and forms an aqueous two phase system with a surfactant-depleted top phase and a surfactant-enriched bottom phase. Critical micelle concentration (CMC) and cloud point of the surfactant are 0.17 mM and 22ðC respectively. The partitioning behavio...
Triklosan?nın aktif çamur sistemindeki akıbetinin araştırılması ve mikrobiyal kültür değişimine etkisinin incelenmesi
Koç, Aybala; Dilek, Filiz Bengü(2013)
Triticum Ve Aegilops Türlerinin Filogenetik Yapısının Pcr Ve Ftır Spektroskopisi Yöntemleriyle Belirlenmesi
Önde, Sertaç(2012-12-31)
Triticum ve Aegilops cinsleri Graminaea familyası içinde yer almakta olup bir çok özellik bakımından birbirlerine benzemektedirler. Özellikle morfolojik bakımdan birbirine benzerlik göstermesinden dolayı moleküler teknikler kullanılarak filogenetik olarak ayrılması buğday ıslahına yönelik bilimsel çalışmalara büyük destek sağlayacaktır Filogenetik çalışmalar için matK bölgesi PCR yardımıyla çoğaltılıcaktır. Ek olarak yukarıda anlatılan ayrımı desteklemesi açısından Azaltılmış Toplam Yansıma - Fourier Trans...
Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
Citation Formats
E. Güven, T. H. Bayramoğlu, and G. N. Demirer, “Trikloroasetik aist ve 2,4-diklorofenoksiasetik asitlerin sürekli işletilen yukarı akışlı çamur yataklı anaerobik (YAÇYA) reaktörlere etkisi,” presented at the 4. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, ÇMO, Mersin, Türkiye, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91322.