Trikloroasetik aist ve 2,4-diklorofenoksiasetik asitlerin sürekli işletilen yukarı akışlı çamur yataklı anaerobik (YAÇYA) reaktörlere etkisi

2001-11-07
Güven, Engin
Bayramoğlu, Tuba Hande
Demirer, Göksel N
4. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, ÇMO

Suggestions

Trikloroetilenin Hidrodeklorinasyonunda Pt Nanopartikül Boyutunun HCl Kaynaklı Deaktivasyon Üzerindeki Etkisi
Karahan, Selin; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Trikloroetilenin nikel içerikli katalizörlerle hidrodeklorinasyon yöntemiyle arındırılması
Akyıldız, Enes; İpek Torun, Bahar; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Trifenilamin, Benzoditiyofen ve Benzotriazole Türevleri İçeren Serbest Konjüge Polimerlerin Elektriksel ve Optik Özellikleri
Çetin, Aslı; Cevher, Şevki Can; İstanbulluoğlu, Çağla; Özdemir Hacıoğlu, Şerife; Toppare, Levent Kamil; Çırpan, Ali (null; 2017-09-10)
Use of Triton X - 114 aqueous two phase system for recovery of mushroom (Agaricus bisporus) polyphenoloxidase
Beşel, Elif; Bakır, Ufuk; Department of Chemical Engineering (2003)
Mushroom (Agaricus bisporus) polyphenoloxidase (PPO) (EC 1.14.18.1) was isolated and purified using an aqueous two phase system composed of octyl phenol (ethyleneglycol) 7-8 ether (Triton X-114/TX-114). TX-114 is a non-ionic surfactant which thermoseparates in water and forms an aqueous two phase system with a surfactant-depleted top phase and a surfactant-enriched bottom phase. Critical micelle concentration (CMC) and cloud point of the surfactant are 0.17 mM and 22ðC respectively. The partitioning behavio...
Triklosan?nın aktif çamur sistemindeki akıbetinin araştırılması ve mikrobiyal kültür değişimine etkisinin incelenmesi
Koç, Aybala; Dilek, Filiz Bengü(2013)
Citation Formats
E. Güven, T. H. Bayramoğlu, and G. N. Demirer, “Trikloroasetik aist ve 2,4-diklorofenoksiasetik asitlerin sürekli işletilen yukarı akışlı çamur yataklı anaerobik (YAÇYA) reaktörlere etkisi,” presented at the 4. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, ÇMO, Mersin, Türkiye, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91322.