Trikloroetilenin Hidrodeklorinasyonunda Pt Nanopartikül Boyutunun HCl Kaynaklı Deaktivasyon Üzerindeki Etkisi

2022-12-01
6th Anatolian School of Catalysis 2022

Suggestions

Trikloroetilenin nikel içerikli katalizörlerle hidrodeklorinasyon yöntemiyle arındırılması
Akyıldız, Enes; İpek Torun, Bahar; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Trikloroasetik aist ve 2,4-diklorofenoksiasetik asitlerin sürekli işletilen yukarı akışlı çamur yataklı anaerobik (YAÇYA) reaktörlere etkisi
Güven, Engin; Bayramoğlu, Tuba Hande; Demirer, Göksel N (2001-11-07)
Trifenilamin, Benzoditiyofen ve Benzotriazole Türevleri İçeren Serbest Konjüge Polimerlerin Elektriksel ve Optik Özellikleri
Çetin, Aslı; Cevher, Şevki Can; İstanbulluoğlu, Çağla; Özdemir Hacıoğlu, Şerife; Toppare, Levent Kamil; Çırpan, Ali (null; 2017-09-10)
Triklosan?nın aktif çamur sistemindeki akıbetinin araştırılması ve mikrobiyal kültür değişimine etkisinin incelenmesi
Koç, Aybala; Dilek, Filiz Bengü(2013)
Use of Triton X - 114 aqueous two phase system for recovery of mushroom (Agaricus bisporus) polyphenoloxidase
Beşel, Elif; Bakır, Ufuk; Department of Chemical Engineering (2003)
Mushroom (Agaricus bisporus) polyphenoloxidase (PPO) (EC 1.14.18.1) was isolated and purified using an aqueous two phase system composed of octyl phenol (ethyleneglycol) 7-8 ether (Triton X-114/TX-114). TX-114 is a non-ionic surfactant which thermoseparates in water and forms an aqueous two phase system with a surfactant-depleted top phase and a surfactant-enriched bottom phase. Critical micelle concentration (CMC) and cloud point of the surfactant are 0.17 mM and 22ðC respectively. The partitioning behavio...
Citation Formats
S. Karahan and G. Çelik, “Trikloroetilenin Hidrodeklorinasyonunda Pt Nanopartikül Boyutunun HCl Kaynaklı Deaktivasyon Üzerindeki Etkisi,” presented at the 6th Anatolian School of Catalysis 2022, İzmir, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101614.