Pervaporasyon sisteminin kurularak meyve suyu konsantrasyonu sırasında kaybolan bileşenlerinin toplanması

Download
2003
Şahin, Serpil
Sonsuzer, Serap
Vişne suyunda bulunan en önemli aroma bileşenleri (benzaldehid ve eugenol) kullanılarak hazırlanan model çözeltilerinin pervaporasyonu çalışılmıştır. Pervaporasyon işlemi hidrofobik membran kullanılarak yapılmış, farklı besleme çözeltisi kompozisyonunun (Benzaldehid - $H_20$ ve Benzaldehid - Eugenol - $H_20$), sıcaklığın (35°C, 45°C) ve basıncın (8 mbar, 10 mbar, 12 mbar) etkisi incelenmiştir. Benzaldehid- $H_20$ çözeltisi pervaporasyon işlemine tabii tutulduğunda akı sıcaklığın artmasıyla artarken basıncın artması ile azalmıştır. Seçicilik hem sıcaklık hem de basınç artışı ile azalmıştır. İkili çözelti ile karşı laştınldığında Benzaldehid - Eugenol - $H_20$ çözeltisinde akı çok fazla değişmemiştir. Üçlü çözeltide daha düşük seçicilik değerleri elde edilmiştir. Optimum çalışma şartı olarak 35°C sıcaklık, 8 mbar basınç seçilmiş ve bu şartlarda vişne suyu ile çalışılmıştır. Model çözeltiler ile yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında benzaldehid ve euganol, gerçek meyve suyunda daha düşük seçicilik değeri vermişlerdir. Gerçek vişne suyu ile yapılan deneyler pervaporasyon işleminin meyve suyu endüstrisinde kaybolan aroma bileşenlerinin geri kazanımında kullanılabileceğini göstermiştir.
Citation Formats
S. Şahin and S. Sonsuzer, “Pervaporasyon sisteminin kurularak meyve suyu konsantrasyonu sırasında kaybolan bileşenlerinin toplanması,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpJek9EZz0.