Türkiye’de Mevcut Bazı Puzolanik Malzemelerin Özelikleri ile Çimento Harcı Alkali-Silis Tepkimesi Genleşmesine Etkileri Arasında İstatistiksel Bağıntılar Geliştirilmesi

Download
2017
Portland çimentosu betonu, mekanik özelikleri sebebiyle, en çok kullanılan yapı malzemesidir.Çevresel etkenler karşısında dayanıklı oluşu inşasında kullanıldığı yapıların uzun servisömürleri olmasını sağlamaktadır. Yapılarda gözlenen en ciddi dayanıklılık sorunlarından biribetondaki agregaların alkali silis tepkimesine (AST) bağlı genleşmelerdir. AST?den sıkçaetkilenen yapılar arasında barajlar gibi su yapıları, ve yatay yüzeyler sayılabilir. Betonun ASTdayanıklılığını artırmak için kullanılan en pratik ve en yaygın yöntem uygun mineral katkımaddelerinin çimento ile kısmen ikame edilerek kullanılmasıdır. Bu amaçla doğal puzolan,uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi malzemeler sıklıkla beton yapımında kullanılmaktadır. Bumalzemeler genelde beton üretim tesislerinde standartlara uygun ikame yüzdeleri seçilerek,kaynakları ve kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar dikkatlice değerlendirilmedenkullanılmaktadır. AST kaynaklı genleşmelerin büyüklüğü ve sorun yaratıp yaratmayacaklarıhakkında fikir edinmek için önerilmiş olan pek çok deney mevcuttur. Bunlardan en yaygınolarak kullanılanı, kısa süren ve düşük miktarda malzeme kullanan ASTM C 1567 (veyakaynağı olan ASTM C1260) standardında tarif edilen hızlandırılmış harç çubuğu genleşmedeneyidir. Son yıllarda yurt dışında bu deneyin sonuçları ile kullanılan çimento ve mineralkatkıların kimyasal ve fiziksel özelikleri arasında bağıntılar önerilmiştir. Bu gibi bağıntılarçeşitli malzeme parametrelerinin genleşme miktarına etkisi hakkında fikir vermektedir. Buçalışmalar yurt dışında mevcut mineral katkılar ile yapılmış olduğu için, Türkiye?de ortayaçıkan malzemeler ile de yapılmaları gerekmektedir. Bu çalışmada farklı kimyasal içeriğe sahiponbir mineral katkı, iki farklı çimento ile yedi farklı ikame oranında kullanılmış, ASTM C 1567deneyi uzama sonuçlarına etkileri incelenmiş, farklı harçların uzama miktarları ile oksitiçerikleri arasında istatistiksel bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen bağıntılarla, oksit içeriğibilinen bir mineral katkı kullanılarak, bir çimento/agrega kombinasyonunun uzamasını sınırdeğerlerin altında tutmak için gerekecek ikame yüzdesi hesaplanabilmektedir. Deneyselsonuçlar ile tahmin edilen ikame yüzdeleri kıyaslanarak modelin başarısı tartışılmış,iyileştirilmesi için öneriler sunulmuştur. Projede kullanılan mineral katkıların ülkenin farklıbölgelerinde mevcut olması sebebiyle çalışma sonuçlarının sosyoekonomik faydasağlayabileceği ümit edilmektedir.

Suggestions

Hafif Çelik Duvar Panellerinden Oluşan Bina Sistemlerinin Yatay Yük Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi
Baran, Eray; Topkaya, Cem(2018)
Hafif çelik yapı sistemleri betonarme ve yapısal çelik sistemlere karsı hızlı üretim, hafiflik vekolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelismeye çok fazla açık olmayaninsaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi yeni bir yapım teknolojisi olarak kabuledilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya?da artmakta olanragbete paralel olarak Türkiye?de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemleri arasınagirmistir. Dünya?da ve ülkemizde henüz yeni bir sistem olması ve ...
Elektro Çözündürme-Biriktirme İle Elmas Testere Hurda Soketlerinden Elmas Geri Kazanımı Ve Toz Metal Üretimi
Kul, Mehmet; Bektaş, Ali Hacı; Şimşir, Mehmet; Karakaya, İshak; Kumruoğlu, Cenk Levent(2019)
Elmas testere, soket adı verilen kesici uçların dairesel bir çelik gövdeye kaynatılması ile eldeedilir. Soketler bir takım metal tozlarının ve sanayi elmaslarının karısımı olup, yüksek ısı vebasınca tabi tutularak (sinterlenerek) elde edilir. Elmas testerelerin kullanımı sırasındasoketler asınmakta ve kırılmaktadır, islevini yitiren soketler (üretim sırasında hasarlı çıkanlar,çalısma boyundan daha kısa duruma gelen soketler) herhangi bir islemle yeniden kullanılırduruma dönüstürülmemektedir. Proje kapsamınd...
İç Basınçlı Beton Tünellerde Betonarme Kaplama Davranışının Yenilikçi Deneysel ve Sayısal Yaklaşımlar ile İrdelenerek Tasarım Aracı Oluşturulması
Başarır, Hakan; Tuncay, Kağan; Arıcı, Yalın; Yaman, İsmail Özgür; Binici, Barış; Canbay, Erdem(2019)
Proje kapsamında, iç basınçlı betonarme tünellerin davranısının incelenmesi çok yönlü birarastırma programı ile incelenmistir. Iç basınçlı tünel analiz ve tasarımına yönelik literatürdebuldugumuz tüm çalısmalar sayısal veya teoriktir. Projenin ilk ayagında iç basınçlı tüneldavranısının laboratuvar ortamında deneysel olarak incelenmesine olanak veren yenilikçi birdeneysel kurulumu gelistirilmistir. Bu kurulum saha gerilimlerinin gerçekçi bir sekildelaboratuvar ortamında olusturulmasına imkan vermektedir. Bu ...
Yüksek dayanımlı betonların malzeme özelliklerinin belirlenmesi
Tokyay, Mustafa(1995)
Bir çok ulusal ve uluslararası standart ve şartnamelerde beton sınıfları BS 14 ile BS 50 arasındadır. Oysa, artık Dünyada ve ülkemizde BS 100, BS 120 olarak nitelendirilebilecek betonlar üretilmeye başlanmıştır. Yüksek dayanımlı betonların yalnızca dayanımları yüksek olmakla kalmayıp genel performansları da yüksektir. Yüksek dayanımlı betonların kullanılacağı yapıların hesap esaslarının ve yapım kurallarının sağlıklı biçimde oluşturulabilmesi bu betonların malzeme özeliklerinin iyi bilinmesi ile mümkün olac...
Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Yeğinobalı, Asım(1997)
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazır...
Citation Formats
S. T. Erdoğan and M. Tokyay, “Türkiye’de Mevcut Bazı Puzolanik Malzemelerin Özelikleri ile Çimento Harcı Alkali-Silis Tepkimesi Genleşmesine Etkileri Arasında İstatistiksel Bağıntılar Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnek5qQXc.