Hide/Show Apps

Kompozit Sistemler İle Temellerin Sismik İzolasyonu

Proje kapsamında, temelinin altından, sismik etkileri izole etmesi için tasarlanan özel bir yöntem kullanılarak izole edilmiş bir yapı modeline sarsma tablası üzerinde çeşitli dinamik hareketler verilecek ve bu yolla tasarlanan sismik izolasyon sisteminin etkinliği araştırılacaktır. Bu amaçla bölümüzde bulunan sarsma tablası kullanılacak ve deneyler için çeşitli ek teçhizatlar sağlanacaktır. Düşünülen kompozit sismik izolasyon sisteminin beklenilen faydayı sağlaması durumunda kolay uygulanabilir ve mevcut bilinen sismik izolasyon sistemlerine göre daha az maliyetli bir sistem geliştirilmiş olacaktır. Tasarlanan bu sistem ile, deprem gibi dinamik etkilere maruz kalan yapılarda, çok küçük deplasmanlar karşılığında, yapıya gelen ivmelerde ciddi düşüşler beklenmektedir.