Alfa-kiral aminoasit yapıtaşları 2-(2-furil) aziridinlerin enantioseçici sentezleri

Download
1993
Demir, S. Ayhan
Tanyeli, Cihangir
$\alpha$- Kiral aminoasitlerin sentezlenmesinde genel uygulanabilir bir metot geliştirebilmek için kiral 2-(2-furil) aziridinler anahtar bileşik olarak seçilmiştir. Projede bu ürünlerin sentezine önce furil- hidroksimetil veya a- halojen furil ketonların oksimeterleri sentizlenmiş ve katalitik enansiyoseçici redüksiyonları yapılarak daha sonra da halkalama reaksiyonlarıyla bu anahtar bileşiklerin sentezlenrnesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalişmada katalizör olarak çeşitli kiral aminoalkoller ve kiral redüksiyon kompleksleri kullanilmiş ve en yüksek optik verim (-)ve (+) Norefidrin / $BH_3$.THF kompleksi kullanilarak eldeedilmiştir (69- 76 %): Değişik redüksiyon maddeleri denenmiş ancak optik verimin $BH_3$. THF / Norefidrin kompleksiyle en yüksek olduğu gözlenmiştir. Redüksiyon reaksiyonunda seçicilik, oksimin geometrisi ve kiral katalizörün enansiyomerleri değiştirilerek elde edilmiştir.
Citation Formats
S. A. Demir and C. Tanyeli, “Alfa-kiral aminoasit yapıtaşları 2-(2-furil) aziridinlerin enantioseçici sentezleri,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpFeU16TT0.