Hide/Show Apps

Taşınabilir lazer diyot/fiber optik spektrometre geliştirilmesi ve fitoplankton ölçümlerinde kullanılması

Download
2001
Gökmen, Ali
Baytekin, Tarık
Bu projede deniz ve göllerde besin zincirinin ilk halkasını oluşturan tek hücreli, fotosentez yapan fitoplanktonderişimlerini canlı hücrede ölçebilecek bir spektroflorometre geliştirilmiştir. Işık kaynağı olarak monokromatik ışıma yapan ve 5 V pille çalıştırılabilen lazer diyot kullanılmıştır. Lazer diyot 635nm'de ışıma yapmaktadır ve klorofil-a molekülünü 685 nm'de floresans yapmak üzere uyarmaya elverişlidir. Lazer diyot ışığının ölçüm yapılacak yere taşınabilmesi için fiber optik kablo kullanılmıştır. Taşıyıcı ve algılayıcı iki ayrı fiber optik kablo kullanılarak iki ışığın birbiriyle etkileşmesi engellenmiştir. Lazer ışığını taşıyan fiber optik kablo demeti çapları 200$\mu$m olan çok sayıda fiber kablodan oluşurken, floresans ışığını ölçüm sistemine taşıyan fiber optik kablo çapı 200$\mu$m olan tek bir fiber kablodan oluşmaktadır. Floresans ölçümü için mini bir monokromatör kullanılmıştır. Bir foton çoğaltıcı tüp monokromatör çıkış yarığına yerleştirilmiştir. Foton pulsları elektrik sinyallerine çevrilip sayılmaktadır. Spektroflorometreyi denemek için A. nidulans isimli bir alg kültür ortamında çoğaltılmış ve nicel analizleri yapılmıştır. Klorofil-a'nın ölçülebilme limiti 50 ng/L olarak bulunmuştur. Havuz suyundan alınan örneklerde fitoplankton ölçümleri yapılmış ve kalbrasyon eğrileri çizilmiştir.