Türk dilinin elektriksel özellikleri

Download
1977
Yavus, Davras
Ergeneman, Cengiz
B.u çajışmada TUrk dilinin, anlaşılabilirlikle ilişkili olarak, elektriksel özellikleri incelenmektedir, Rasgele hecelerden oluşturul-muş dizilerle, anlaşılabilirlik deneyleri yapVI mı şti r, Ses işaretleri-nin süzgeçlenmesinin, tlirevlemmesinin, kırpılmasının anlaşılabilirliğe etkisi incelenmiştir, Bunlardan başka üç değişik türden gürültünün normal ses işaretlerine ve çeşitli işlemlerle değiştirilmiş ses işaret-lerine anlaşılabilirlik yönünden yaptığı etki incelenmiştir, Bulunan önemli sonuçlardan bazıları şöyle özetlenebilir: Normal sesle konuşulan Türkçe" için, l KHz ile 2.5 KHz arasında 1000 Hz hatta 500 Hz lik bir bant anlaşılabilme yönünden yeterli olabilmektedir, Türevi alındıktan sonra kırpılan ses işaretleri anlaşılabilirlik açışından normal sese eşlenikdir.
Citation Formats
D. Yavus and C. Ergeneman, “Türk dilinin elektriksel özellikleri,” 1977. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJek9Uaz0.