Hide/Show Apps

Türk dilinin elektriksel özellikleri

Download
1977
Yavus, Davras
Ergeneman, Cengiz
B.u çajışmada TUrk dilinin, anlaşılabilirlikle ilişkili olarak, elektriksel özellikleri incelenmektedir, Rasgele hecelerden oluşturul-muş dizilerle, anlaşılabilirlik deneyleri yapVI mı şti r, Ses işaretleri-nin süzgeçlenmesinin, tlirevlemmesinin, kırpılmasının anlaşılabilirliğe etkisi incelenmiştir, Bunlardan başka üç değişik türden gürültünün normal ses işaretlerine ve çeşitli işlemlerle değiştirilmiş ses işaret-lerine anlaşılabilirlik yönünden yaptığı etki incelenmiştir, Bulunan önemli sonuçlardan bazıları şöyle özetlenebilir: Normal sesle konuşulan Türkçe" için, l KHz ile 2.5 KHz arasında 1000 Hz hatta 500 Hz lik bir bant anlaşılabilme yönünden yeterli olabilmektedir, Türevi alındıktan sonra kırpılan ses işaretleri anlaşılabilirlik açışından normal sese eşlenikdir.