Hide/Show Apps

Nanoteknolojik yöntemlerle neo-organ üretimine yönelik mikro desenli polimerik yüzey tasarlanması ve bunların kemik hücrelerinin çoğalma, farklılaşma ve yönlenmesine etkisinin incelenmesi

2005
Hasırcı, Vasıf Nejat
Aydınlı, Atilla
Kıyat, İsa
Kenar, Halime
Tezcaner, Ayşen
Proje silisyum temelli litografık yöntemle hazırlanmış çeşitli boyutlu şablonların üzerinde polimerik filmler hazırlanması ve bu filmler üzerine sıçan kemik iliği kökenli kök hücreler ekerek hücre yönlendirmesine yüzey kimya ve topografyasının etkisini incelemeyi ve böylelikle biyomateryaller konusunda temel bilgi üretilmesini amaçlamaktaydı. Film malzemesi olarak poli(3-hidkroksibütirat-ko-3-hidroksivalerat) (PHBV), poli(hidroksietilmetakrilat) (PHEMA) ve bunların interpenetre karışımları (IPN) kullanılmıştır. 16 değişik desen tasarlanmış ve bunların belli bir kısmı çalışmamızda kullanılmıştır. Polimerik yüzeylere hücre yapışmasını kolaylaştırmak amacıyla fibrinojen adsorpsiyonla, kovalent bağla ve kontak damgalama yöntemiyle polimer yüzeylerine tutturulmuştur. Alkalen fosfataz enzimi de (ALP) kovalent olarak yüzeylere immobilize edilmiş ve kalsiyum fosfat depozisyonunu artırarak hücre bağlanmasını kolaylaştırması beklenmiştir. Sprague-Dawley tipi sıçanların arka bacak kemik iliğinden elde edilen kök hücreleri in vitro ortamda büyütülmüş ve osteoblasta dönüştürülmüştün*. Hücrelerin desenler boyunca yönelimi floresan ve S.E.M (tarama elektron) mikroskopisiyle, çoğalmaları ve başkalaşımları da hücre sayıları belirlenerek, ALP miktarı ölçülerek, kollajen tip I ve osteokalsin üretimleri immün boyamayla incelenmiştir.