Serin alkali proteaz üretiminde hücreiçi darboğazların belirlenmesi ve prosesin geliştirilmesi

Download
2003
Mikrobiyal serin proteazlar içinde serin alkali proteazlar farmasötik sanayinde, gıda endüstrisinde (et, içecek, süt vd.), deri sanayinde, fotoğraf endüstrisinde (filmden gümüşün geri kazanımı), deterjan katkı maddesi olarak büyük öneme sahiptir. Beş alt-programdan oluşan projenin birinci evresinde SAP üretim potansiyelinin, verim ve seçimliliğin artırılması için üç alt programdan oluşan genetik mühendisliği (GM) araştırma programı ile B.licheniformis'de SAP üretiminden sorumlu gen subC önce pRS316 E.coli-yeast shuttle plasrnide klonlanmış sonra da pHV1431 E.coli-Bacillus shuttle plasmide sub-klonlama yapılmış ve rekombinant DNA swöC+pHV1431 dokuz Bacillus türü hücreye aktarılarak rekombinant mikroorganizmalar elde edilmiştir. Mikroorganizmaların performansı tanımlanmış ortamda kıyaslanmış ve SAP üretimi için en uygun mikroorganizmanın B.licheniformis pHV1431::subC olduğu bulunmuştur. İkinci alt-programda Metabolik yolizi mühendisliği (MYM) analizi ile hücreiçi tepkimeler stokiyometrik denklemleriyle birlikte araştırılarak 147 tepkimeden oluşan tepkime yolizleri belirlenmiş, 147 tepkimede yer alan 105 bileşik için kütle korunum denklemlerinden oluşan matematik model kurulmuş, ve rekombinant hücrelerin hücreiçi tepkime hızlanndaki değişimler incelenmiş ve üretim hızı açısından da en uygun konak hücrenin recombinant B.licheniformis olduğu bulunmuştur. Üçüncü alt-programda hücreiçi metabolit derişimlerinin belirlenmesi için yöntem geliştirilmiş ve hücreiçi valin derişiminin SAP üretimini kısıtladığı bulunmuş; dördüncü alt-programda alanin grubu amino asitlerin SAP üretimine etkisi araştırılmıştır. Son alt-programda kompleks ortamda (melas temelli) rekombinant mikroorganizmaların üretim potansiyelleri kıyaslanmış; kompleks ortamda SAP üretimi için en uygun konak hücre B.subtilis pHV143l::subC olarak bulunmuş ve melas içeren ortamda oksijen aktarımının etkisi incelenmiştir. S.on aşamada soya temelli ortam tasannu yapılarak SAP üretim prosesi geliştirilmiştir.
Citation Formats
P. Çalık, “Serin alkali proteaz üretiminde hücreiçi darboğazların belirlenmesi ve prosesin geliştirilmesi,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpBMU5RPT0.