Türkiye’de vergi ahlakının belirleyicileri

2011-8
Kaynar Bilgin, Handan
Vergilerin zorunlu bir ödeme şekline dönüşmesi ile birlikte yükümlülerin vergiye karşı olan tepkileri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Yükümlülerin vergiye karşı davranışlarını belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri olan vergi ahlakı vergi psikolojisi alanında önemli bir yere sahiptir. Vergi ahlakı yükümlülerin vergiye bakışını etkileyen bir faktör olduğundan, vergi ahlakının belirleyicilerini tespit etmek oldukça önemlidir. Vergi ahlakı vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olarak tanımlanmakta ve çeşitli sosyal ve psikolojik unsurlarla yakın ilişki içerisinde bulunmaktadır. Bu çalışmada vergi ahlakı alanında günümüze kadar yapılmış olan uygulamalı çalışmalardan bahsedilmiş, tercih edilen ekonometrik model olan sıralı probit model açıklanmış ve WVS (World Values Survey)’den alınan veriler tanımlanmıştır. Türkiye verileri kullanılarak probit modeli tahmin edilmiş ve elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

Suggestions

Search And Determinants of Job Search Intensity In Turkey
Taşcı, Hacı Mehmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
There are a few numbers of studies on job search behavior of unemployed individuals in the developing countries. The purpose of the present study is to examine the personal, household and labor market characteristics on the job search intensity of Turkish unemployed individuals. For this aim we use individual data obtained from the Household Labor Force Surveys of 2000 and 2001. The analyses are carried out for the full data as well as by considering residence dimension. The results indicate that urban resi...
Gender, domesticity and house in Turkey: Context and state of research
Sarı, Begüm; Balamir, Aydan; Özgenel, Lale; Department of Architecture (2022-12)
The relationship between space and gender has been commonly elaborated in feminist and architectural discourse and history, particularly starting from the late 1960s and early 1970s. This relationship is a topic that has been extensively studied with increasing awareness of the otherness issue and inequalities in relation to such themes as public-private and gendered contradictions of everyday life with the discussions on the formation and organization of public and domestic space according to gender stereo...
Türkiye’de Çalışan Annenin Sosyal Medyadaki Temsili
Koç, Gizem; Bakır Demir, Tuğçe; Öner Özkan, Bengi (2019-12-01)
İş gücüne katılan kadın sayısının artmasına karşın toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili beklentiler geçerliliğini koruyabilmektedir. Mevcut çalışma, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının çalışan annelere ilişkin sosyal temsillerini incelemeyi hedeflemiştir. Bu amaçla, bir sosyal site olan Eşi Sözlük sitesinden tek sayılı veriler seçilerek çalışan annelere ilişkin 60 girdi iki araştırmacı tarafından anlamlı söz öbekleri tek tek değerlendirilerek kodlanmıştır. Konvansiyonel içerik analizine göre, söz öbe...
Türkiye’de kişilerarası sosyal güven ve bireysel belirleyicileri
Aytaç, S. Erdem; Çarkoğlu, Ali; Ertan, Güneş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
Kişilerarası sosyal güvenin ekonomik gelişme, düşük suç oranı gibi pek çok olumlu toplumsal durum ile ilişkisi literatürde kabul görmüş durumdadır. Bu nedenle Türkiye’de çok düşük düzeyde olan kişilerarası sosyal güvenin mikro düzeyde belirleyicilerini anlamak oldukça önemlidir. 2015 yılı sonunda Türkiye’nin seçmen yaşındaki nüfusunu temsil niteliğine sahip bir örneklem verilerine dayanarak yaptığımız analizde elde ettiğimiz bulgular kurumlara güvenin ve politik etkinlik algısının daha yüksek kişilerar...
Impact of social solidarity networks on illegal abortion experiences of young adults in turkey: A mixed methods study
Esengen, Sinem; Hoşgör, Hatice Ayşe; Department of Gender and Women's Studies (2021-9)
This thesis aims to investigate young adults’ experiences of abortion. Based on a mixed-methods research, this study will have a quantitative section where the data from the Turkish Demographic and Health Survey 2018 (TDHS-2018) will be aggregated and analyzed, and a qualitative section that will interview young adults about their induced abortion experiences. The focus of the study is to explore the effects of young adults' social bonds during their experiences of induced abortion. First, as the thesis wil...
Citation Formats
H. Kaynar Bilgin, “Türkiye’de vergi ahlakının belirleyicileri,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 38, no. 2, pp. 167–190, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/465.