Levantin baseni pikoplankton (Heterotrofik bakteri ve cyanobakteri) içerik ve dinamikleri

Download
2004
Uysal, Zahit
Tuğrul, Süleyman
Yıldız, Ç. Yeşim
Levantin baseni kıta sahanlığı sularında bir yıl süre ile aylık aralıklarla üç istasyonda pikoplankton (heterotrofik bakteri ve cyanobakteri) içerik ve dinamikleri çalışıldı. Bu grubun ortam kimyasal ve fiziksel parametreleri ile zaman ve yer boyutlarında ilişkileri irdelendi. Sahanlık suları genelde dinamik bir yapı sergilemekte, kış dönemi dikey karışımlar su kolonunda mevcut besin tuzları derişimi ve askı yük dağılımım direkt etkilemektedir. Kış dönemi bakteri populasyonu azalmış ve su kolonunda homojen dağılım göstermiştir. Bakteri boyları çalışılan her üç istasyonda derinlikle ve zaman içinde ani değişimler göstermiştir. Su sıcaklığının en yüksek olduğu yaz aylarında yüzey ve yüzeye yakın derinliklerde cyanobakteri Synechococcus spp. daha yoğun olarak bulunmuştur. Kış dönemi yoğun dikey karışım nedeni ile derinlikle hücre sayılarında önemli bir değişim gözlenmemiş olup diğer mevsimlere oranla düşük sayılarda kalmıştır. Genelde yıl boyunca su kolonunda heterotrofik bakteri biyokütlesi cyanobakteri Synechococcus spp. biyokütlesini geçmiştir. Yıl boyunca bölgeden toplam 71 adet Diyatom, 40 adet Dinoflagellat ve 21 adet Chrysophyta türü saptanmıştır. İlkbahar dönemi ve yaz başlangıcında fitoplankton her üç istasyonda da yoğun olarak bulunmuştur. Genelde, kıyıdan açığa doğru gidildiğinde fitoplankton sıklığında azalma görülmektedir. Su sıcaklığı ile fitoplanktonun yapısı arasında kuvvetli bir ilişki mevcuttur.
Citation Formats
Z. Uysal, S. Tuğrul, and Ç. Y. Yıldız, “Levantin baseni pikoplankton (Heterotrofik bakteri ve cyanobakteri) içerik ve dinamikleri,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRrME56Yz0.