TERMOFOTOVOLTAİK ENERJİ HARMANLAMA SİSTEMLERİNDE YAKIN ALAN IŞINIM DENEYLERİ

2018
Mengüç, Pınar Mustafa
Okutucu Özyurt, Hanife Tuba
Bu çalısmada, yakın alan ısınımını (YAI) incelemek ve siyah cisim ısımasının üzerinde ısıgeçisi elde edebilmek amacıyla, karakteristik uzunlugu ısıl ısıma dalgaboylarından dahaküçük olan, nanometrik bosluklu yapılar gelistirilmistir. Literatürde vakum ortamlarında yapılançalısmaların aksine, gerçek çalısma ortamında testler yapabilmek için birbirine bakanyüzeyleri nanometre mertebesinde vakum boslugu ile ayrılmıs yongalar tasarlanıp üretilmistir.Isımayı, elektriksel dönüsüme elverisli sekilde harmanlamak için uygun rezonansfrekanslarında yüzey modlarına sahip malzemeler teorik olarak incelenmistir. Sonrasındasilisyum karbürün (SiC), silisyum (Si) yüzeyler üzerine ince film olarak kaplaması yapılmıstır.Farklı film kalınlıgı ve yonga içi bosluk mesafesi kombinasyonlarının rezonans frekansınaetkileri teorik olarak incelenmistir. Ince filmlerin kristal yapısı ısıl islem ile iyilestirilmis vekarakterizasyonları yapılmıstır. Yonga dısındaki atmosferik basınç ile yonga içi vakum (düsükbasınç) farkından dogan bükülmeyi azaltmak ve pul yüzeylerinin sızdırmaz sekildebirlestirmesinde, iletim ısı geçisi alanını minimum olacak sekilde saglamak üzere farklı yongaiçi yöntemleri ile üretilmistir. Toplam ısı geçisi (iletim + ısınım) dahilinde iletim ve ısınımbilesenlerini mertebesel olarak belirleyebilmek için, toplam boyutları sabit, farklı ısı iletimalanlarına sahip dört farklı yapıda yonga tasarlanmıstır. Sözkonusu yongalar, SiC kaplı Sipulların üzerinde bir dizi mikro-elektro-mekanik sistem (MEMS) üretim basamagı izlenereküretilmistir. Bu yongaların bos iç yüzeylerinde bulunabilecek farklı nano-çıkıntıların YAIüzerine etkileri, olusturulan sayısal bir model ile arastırılmıs ve üretilmesi en uygun tasarımbelirlenmistir. Içinde 10-5 mbar mertebesinde vakumu tutabilen ve ısınım alanı iletim alanının1.4 ila 6 katı olacak sekilde tasarlanmıs yongalar, basarı ile üretilmis ve test edilmistir. Projekapsamında ayrıca, vakum ortamı dısında gerçek bir yonganın testlerinin yapılabilmesi içinuluslararası düzeyde, özgün bir deney düzenegi gelistirilmis, kontrollü ısıtma ve sogutmayapabilen ve ısı akısını hassas ölçebilen bu düzenekte deneyler basarıyla tamamlanmıstır.0,1 mm düz duvarlı yapıda ısınımın toplam ısı transferine oranı %13.6 olarakayrıstırılabilmistir. Olusturulan düzenek, farklı arastırma gruplarının gelistirecegitermofotovoltaik (TPV) hücrelerin hassas bir biçimde test edilmesine olanak saglamaktadır

Suggestions

Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma
Sayan, Gönül Turhan; Kuzuoğlu, Mustafa; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal(2000)
Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Za...
Kalbin Elektriksel Aktivitesinin 3 Boyutlu Transmembran Potansiyel Dağılımları Cinsinden Girişimsiz Olarak Görüntülenmesi
Bedir, Gizem; Serinağaoğlu Doğrusöz, Yeşim(2015)
Vücut yüzeyi potansiyel (VYP) ölçümlerinden kalpteki elektriksel kaynakların kestirilmesine ters elektrokardiografi (EKG) problemi denir. Bu yöntem, ölümcül de olabilecek kalp hastalıklarının teşhisinde ve tedavi planlamasında hekimlere yol gösterme potansiyeline sahiptir. Ancak, bu problem kötü konumlanmış bir problemdir ve ölçümlerdeki az miktarda gürültü bile sınırsız çözümler bulunmasına yol açmaktadır. Bunun üstesinden gelebilmek için literatürde, başta Tikhonov düzenlileştirmesi olmak üzere çeşitli dü...
Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
X-bant Radar Uygulamaları için GaN Tabanda Alıcı/Verici Tümleşik Devreleri
Aydın Çivi, Hatice Özlem(2018)
GaN teknolojisiyle, X-bant radar alıcı/verici devre modüllerinde kullanılabilecek güçyükselteci, düsük gürültülü yükselteç, tek kutup çift atım RF anahtar ve vektör modülatörgelistirilmistir. Tasarlanan devreler 0.25 ?m Power GaN/SiC HEMT üretim süreci ile WINSemiconductor firmasında üretilmistir. Güç yükseltecinde 25W üzeri güç çıkısı, düsükgürültülü yükselteçte 20dB'den fazla kazanç, 2dBnin altında gürültü figürü elde edilmistir.Anahtarın araya girme kaybı 0.8 dB, izolasyonu 50 dB'dir. Ölçüm sonuçları, ge...
C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi
Aksel, Haluk M.(1998)
Sıkıştırılabilen akışlann zamanla değişmeyen çözümlerini bulmak için EULER++ adında, üç boyutlu, zamanla değişen Euler denklemlerini çözen bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Korunmuş haldeki Euler denklemleri, ikinci dereceden hassas, tek adımlı Lax-Wendroff şeması ve hücre köşeli sonlu hacim metodu kullanılarak sayısal olarak ayrıştırılmıştır. Belirli zaman ilerlemeli bu çözümü hızlandırabilmek için bölgesel zaman adımı kullanılmıştır. Şok bölgelerindeki salmımları düzenlemek için yapay sönümleme uy...
Citation Formats
P. M. Mengüç and H. T. Okutucu Özyurt, “TERMOFOTOVOLTAİK ENERJİ HARMANLAMA SİSTEMLERİNDE YAKIN ALAN IŞINIM DENEYLERİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBd05qZzQ.