Hide/Show Apps

Dayanıklı geliş açısı kestirimi

1995
Yardımcı, Yasemin
Bu projede sinyallerin gözlem bölgesine geliş açılarının kestirilmesi problemi üzerinde durulmuştur. Duyargaç dizileri vasıtasıyla elde edilen gözlemlerin farklı güvenirliğe sahip duyargaçlardan geldiği durumlarda duyargaçlar kalıntı hata karelerinin tersleri kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Bu şekilde ağırlıklan-dırmanın geliş açılarının kestirimlerinin daha sağlıklı olmasına yol açtığı sap-tanmıştır, ikinci olarak elde edilen örneklerin zamanda farkı kesinliklere sahip olması durumu incelenmiş, zamanda uygun şekilde seçilmiş doğrusal olmayan ağırlıklandırmanın Gauss olmayan gürültü tiplerinde daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Cauchy gürültüsü için çeşitli benzetimler yapılmıştır. Son olarak bu yöntemlerin gezgin iletişim uygulamalarındaki potansiyeli araştırılmış ve terminallerden gelen sinyallerin geliş açılarının kestirilmesinin bit hata oranında bir miktar azalmaya yol açtığı görülmüştür. Gezgin iletişim alanının güncelliği yönünden bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.