Sülfidlerin Kiral N-Halamine Türevleri Ile Oksidasyonu: Yeni Bir Yöntem Ile Metalsız Ortamda Kiral Sülfoksit Sentezi

Download
2014
Akkaş, Kıvanç
Öztürk, Perihan
Doğru, Nur Esra
İpek, Halil
Çoşkun, Nur Gözde
Akdağ, Akın
Kiral sülfoksitler biyolojik aktivite göstermektedir. Kiral sülfoksitlerin asimetrik olarak sentezlenmesi için kiral metal kompleksleri ve kiral peroksitler kullanılmıştır. Kiral peroksitler ile yapılan asimetrik sülfoksidasyon çalışmaları başarılı olmalarına rağmen bu maddelerle çalışmak kolay değildir. Bu çalışmada N-kloramin türevleri kullanılarak kükürt içeren maddelerin metal kullanılmadan asimetrik olarak yükseltgenmesi için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bunun için kiral maddeler sentezlenmiş olup bu maddeler klorlanarak N-kloramin türevleri elde edilmiştir. Yükseltgenme tepkimelerinde, kiralite azottan kükürde klor transferi ile aktarılmıştır. N-kloraminler kullanılarak yapılan çalışmalarda enantiyomerce zenginleşmiş sülfoksitler elde edilmiştir. Bu sonuçlar ayrıca teorik olarak da hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda amin-Cl ile iyon çifti ara ürün oluştuğu ve imid-Cl üzerinden klor transferinin, SN2 mekanizmasıyla gerçekleştiği bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar olumludur ancak, optimizasyon çalışmaları henüz tamamlanmamıştır.
Citation Formats
K. Akkaş, P. Öztürk, N. E. Doğru, H. İpek, N. G. Çoşkun, and A. Akdağ, “Sülfidlerin Kiral N-Halamine Türevleri Ile Oksidasyonu: Yeni Bir Yöntem Ile Metalsız Ortamda Kiral Sülfoksit Sentezi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjek1EazU.