Hide/Show Apps

Supramoleküler kimya kullanarak kafes tipi organik yapıların tasarımı ve sentezi

Supramoleküler kimya kovalent bağlar dışında ikincil etkileşimlerden de yararlanarak kompleks yapıların sentezini olanaklı hale getirir. Bu proje kapsamında özgün küçük moleküllerin sentezi, hidrojen bağı etkileşimleri kullanılarak kompleks moleküler kafes yapılarına dönüştürülmesi ve bu yapıların net bir şekilde aydınlatılması amaçlanmaktadır. Bu bileşiklerin bu proje kapsamında öne sürülen yaklaşımla sentezi literatürde bir ilk olacaktır ve hidrojen bağı esaslı, akıllı tasarımın gücünü göstermek açısından önem taşımaktadır. Buna ek olarak bu kafes yapıların üst üste kümelenerek organik nanotüpler oluşturması da öngörülmektedir. Bu tip yapıların ilaç iletiminde kullanılma potansiyeli ise sentezlerinin gerçekleştirilmesindeki en önemli motivasyonlar arasındadır.