G-8 ülkelerinde cari hesabı etkileyen faktörler

2019-6
Aktunç Demirbaş, Emine
Gelişmiş ülkelerde cari işlemler hesabındaki dengesizlikleri önlemek ve kontrol altında tutmak üzere cari hesabı etkileyen ekonomik faktörlerin belirlenmesi makroekonomik politikalar açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmada da 1996-2016 yılları arasında G-8 ülkelerinde yaşanan cari hesap dengesizliklerine neden olan faktörler tespit edilmektedir. Panel veri analiz yöntemlerinden “Genişletilmiş Ortalama Grup (AMG) Tahmincisi” yapılan analiz sonucunda cari hesap ile bütçe dengesi ve enflasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki görülmektedir.

Citation Formats
E. Aktunç Demirbaş, “G-8 ülkelerinde cari hesabı etkileyen faktörler,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 46, no. 1, pp. 1–16, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58119.