Veri zarflama analizi yöntemi ile hastane verimliliklerinin incelenmesi

Download
2009-12-1
Sezen, Bülent
Gök, M. Şahin
Bu çalışmada Türkiye’deki hastanelerin verimliliklerinin sahipliklerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Hastanelerin verimlilik değerlendirilmesinde çoklu girdi ve çoklu çıktıyı analiz edebilen Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılmıştır. Hastane girdi ve çıktılarının belirlenmesinde Türkiye’deki doktorlar ile bir ön çalışma yapılmıştır. Türkiye’deki hastane verimliliklerinin sahipliklerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca süper verimlilik (super-efficiency) analizleri kullanılarak verimli hastaneler arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur.

Suggestions

Investigating the perceptions of university students and faculty about virtual physics and chemistry laboratory activities
Güler, Hilal; Delialioğlu, Ömer; Department of Computer Education and Instructional Technology (2022-2)
This study aims to investigate the perceptions of university students and faculty about virtual chemistry and physics laboratory activities. The study was carried out in the 2020-2021 academic year with students and faculty members who were registered to general chemistry and general physics courses in 18 different universities in different parts of Turkey. Participants of the study attended virtual laboratory activities on weekly basis as a mandatory part of their courses during the fall and spring semeste...
Development of Metacognitive Skills Inventory for Internet Search (MSIIS): Exploratory and Confirmatory Factor Analyses
Şendurur, Emine; Yıldırım, Zahide (Ilkogretim Online, 2018-01-01)
This study reports the development of metacognition inventory for Internet search for middle school students. In this study, analysis and results of both exploratory and confirmatory factors are reported. Firstly, 37-items were generated considering literature review and metacognitive challenges faced during the search process, and pilot exploratory factor analysis was conducted. Secondly, the final version of the scale was distributed to 273 seventh grade students, and the existing constructs were extracte...
Tedarik zinciri yönetimi verimlilikleri açısından Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin karşılaştırılması
Bayraktar, Erkan; Tatoglu, Ekrem; Zaim, Selim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-12-1)
Artan küresel rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler ve bilişim sistemlerinin daha yaratıcı kullanımı, firmaların tedarik zinciri yönetimi (TZY) uygulamalarını, başarı için kritik öneme sahip bir hale getirmiştir. Günümüzdeki rekabet, firma bazından çıkıp tedarik zincirleri arasındaki yoğun bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu çalışmada KOBİ ölçeğindeki firmaların TZY uygulamalarına ilişkin faaliyetlerini değerlendirme amacıyla bir anket geliştirilmiştir. Ankete katılan 156 Türk ve 95 Bulgar KOBİ’sinden birinci...
Measuring the experience economy approach in a festive sport event
Yazıcı, Tuba; Koçak, Mehmet Settar (2020-11-01)
Objective Providing satisfactory experience to partic-ipants has critical importance for the long-term success and sustain-ability of any recreational event. To provide a practical tool for festive sport event organizers the validity and reliability of the Experience Economy Scale were evaluated based on the Dragon Fest experience. Material and Methods The sample consisted of 358 Turkish festival participants including, 240 males (67%) and 118 females (33%). The Experience Economy Scale consists of four su...
1950 2006 yılları arasındaki Türkiye yağış verilerinin tanımlayıcı veri madenciliği yöntemleri ile analizi
Asar, Özgür; Kartal, Elçin; Aslan, Sipan; Öztürk, Muhammed Zeynel; Yozgatlıgil, Ceylan; Çınar, İsmail; Batmaz, İnci; Köksal, Gülser; Tatlı, Hasan; Turkes, Murat (null; 2011-05-01)
İstatistiksel analizlere başlamadan önce, mevcut veri kümesinin hem özelliklerini tanıma hem de veri girişi sürecinde yapılmış olması olası hataların belirlenmesi açısından tanımlayıcı istatistiklerin ayrıntılı analizinin yapılması çok önemlidir [1]. Ayrıca tanımlayıcı istatistikler yardımıyla elde edilen aykırı gözlemler incelenerek, gelecekte meydana gelebilecek doğal felaketler için erken uyarı sistemleri geliştirilebilir. Bu amaçla tanımlayıcı veri madenciliği araştırmacılara birçok yöntem sunmaktadır [...
Citation Formats
B. Sezen and M. Ş. Gök, “Veri zarflama analizi yöntemi ile hastane verimliliklerinin incelenmesi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 36, no. 2, pp. 383–403, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/194.