Türkiye’de doğrudan yatırımların belirleyicileri üzerine bir analiz: CCC-MGARCH Modeli ile tahmin

Download
2009-6-1
Bozkurt, Hilal
Doğrudan yabancı yatırımlar, 1970’li ve 1980’li yıllarda gelişmiş ekonomiler arasında şekillenirken, 1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ekonomilere yönelmeye başlamıştır. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye de artan bu yatırımlardan payını almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini, iten (push) ve çeken (pull) faktörler yaklaşımı ile incelemektir. Çalışma 1992.01-2008.03 dönemini kapsamaktadır. CCC-MGARCH modeli kullanılarak, sabit koşullu korelayon katsayıları hem tüm dönem, hem de 2002 sonrası alt dönem için elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre her iki dönem için, yabancı yatırımları çeken faktörler, iten faktörlere göre daha etkindir.

Suggestions

Türkiye’de Gayrimenkul Piyasaları ve Diğer Göstergelerin Finans Sektörüne olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; İnkaya, Bülent Alper; Batmaz, İnci(2014-12-31)
Türkiye’de gayrimenkul piyasalarında son yıllarda görülen artış ve hızla yükselmeye devam eden eğilimde ekonomik, sosyal, finansal ve demografik etkenler gibi bir çok faktör rol almaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların artması, yeni düzenlemeler ve faiz politikaları nedeniyle Türkiye’de geleneksel olarak uzun vadede güvenilir yatırım araçlarından birisi olarak kabul edilen emlak piyasası hareketliliğinin incelenmesi karar vericilere önemli katkılarda bulunmaktadır.Bu projenin amacı Türkiye’de gayrimenk...
A case based comparative evaluation of internet adoption of small and medium sized enterprises in Turkey
Durmaz, Güclü Tolga; Sayın, Erol; Program in Science and Technology Policy Studies (2002)
Globalization and the impact of rapid advances in technologies are presenting new opportunities and new challenges to every industry, region and country in the world. Fast challenging information and communication technologies (ICT) are transforming markets and require new methods of organizing work, business and trade to harness the benefits of globalization. A new business environment has emerged in the Information Age. In this study, definitions of competitive strategies and new business tools for Small ...
A Translog cost function analysis of Turkish agriculture
Sel, Güney; Güzel, Alper; Department of Economics (2002)
This work examines the costs occurred in the agricultural production process in Turkey employing agricultural data from 1970 to 1999. A Translog specification will be used to represent the cost pattern of the Turkish Agricultural Production. The Translog Cost Function is the most frequently used flexible function in empirical work, which is well known for its flexible functional form in terms of the local second-order approximation to any arbitrary functional form. The model that is considered in this study...
Türkiye deki Toprak Neminin NOAH Hidrolojik Yeryüzü Modeli İle İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Sönmez, İbrahim; Şorman, Ali Ünal (2014-09-18)
Ülkemizde ve dünyada sosyoekonomik açıdan büyük maliyetlere sebebiyet veren tarımsal kuraklığın incelenmesi, bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Tarımsal kuraklığı gözlemlemede kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan toprak nemi farklı metotlar kullanılarak elde edilebilir. Toprak nemi verilerinin en yaygın, tutarlı ve güvenilir olanlarından birisi ise hidrolojik modellerden elde edilenleridir. Hidro...
Türkiye’de kredi genişlemesinin sektörel dönüşüm üzerine etkisi
Can, Raif; Günay, Hüseyin; Kılınç, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Türkiye ekonomisi finansal liberalleşme sonrasında güçlü bir kredi büyümesi süreci yaşamış ve bu büyümede önemli miktarda dış finansman kaynağı kullanılmıştır. Aynı dönemde, milli gelir benzer gelişmekte olan ülkelerden herhangi bir ayrışma sergilemezken, kredilerin milli gelire oranındaki artışların hizmet sektörü/imalat sektörü katma değeri oranı ile oldukça yakın hareket ettiği gözlenmiştir. Bu çalışma kredi gelişmelerinin gözlenen sektörel dönüşüm üzerine etkisi olduğu hipotezini ortaya koymakta ve...
Citation Formats
H. Bozkurt, “Türkiye’de doğrudan yatırımların belirleyicileri üzerine bir analiz: CCC-MGARCH Modeli ile tahmin,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 36, no. 1, pp. 71–92, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/200.