Alıcı-Satıcı İlişkilerinde Güvenin Performansa Etkileri: Eczane-Ecza Deposu

Download
2006-12
Şengün, A. Elif
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı
Bu çalışmada firmalar arası güvenin performansa etkileri eczane-ecza deposu ilişkisi bağlamında incelenmiştir. Modelde risk alma eğilimi ile güven arasındaki ilişki sorgulanmakta, böylece yazında incelenmemiş bir alana bakılmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre güvenin işlem maliyetleriyle olumsuz, işbirliği, çatışma çözümü, memnuniyet ve risk alma eğilimiyle olumlu ilişkisi bulunmaktadır. Güven artınca risk alma eğiliminde artış olacağına ilişkin sonuç akademik yazına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bir diğer önemli bulgu karşılıklı bağımlılığın güven üzerinde etkileşimsel bir etkisi olduğu, yani güven ile memnuniyet arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğidir. Buna göre taraflar birbirlerine bağımlı olmadıklarını düşündüklerinde ilişkiden daha memnun olmaktadırlar. Çalışma hem hizmet sektöründe yapılması, hem de gelişmekte olan ülke bağlamında olması nedeniyle mevcut yazına yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktadır.

Suggestions

The effect of gender difference and reasoning ability on the learning of human circulatory system concepts
Sungur, Semra; Öztekin, Ceren; Geban, Ömer (2001-01-01)
The present study aims to investigate theeffect of gender difference and reasoning ability on thelearning of human circulatory system concepts. Group Assessment of Logical Thinking and the Human CirculatorySystem Concepts Test were administeredto 47 tenth gradestudents to determine their reasoning ability and achievement, respectively. Two-way ANOVA was used toanalyze the data. The results revealed that while gender difference did not affect the performance on the achievementtest, reasoning ability signific...
The Effects of Gender Cognitive Development and Socioeconomic Status on Physics Achievement
Yıldırım, Ufuk; Eryılmaz, Ali (1999-01-01)
The study described in this paper attempted to investigate the combined and individual effects af certain variables (gender, cognitive development and socioeconomic status (SES» an physics achievement. We used a physics achievement test, logical thinking ability test and a socioeconomic status questiannaire to assess 35 high school second grade students' physics achievement, cognitive level and socioeconomic level. We used Multiple Regression and Correlatian Analysis (MRC) for analyzing data abtained from t...
The Impact of The Metacognitive 7E Learning Cycle on Students Epistemological Understandings
Yerdelen Damar, Sevda; Eryılmaz, Ali (2016-03-01)
This study investigated the effect of metacognitively stimulated 7E learning cycle on tenth grade students’ epistemological understandings in physics. The participants of the study included 107 (49 Female, 58 Male) tenth grade students at two public high schools in Ankara. A quasi-experimental with matching-only pretest-posttest control group design was employed. Two intact classes of each school were randomly assigned to the experimental and control group. The experimental group was instructed based on the...
The Role of Student Related Characteristics in Nature of Science Views
Ebren Kuyumcu, Ebru; Sungur, Semra (2022-02-01)
The present study investigated middle school students’ views on the nature of science (NOS) in relation to gender, grade level, and learning environment perceptions adopting a cross-sectional and correlational research design. A total of 608 middle school students (319 girls and 289 boys) attending Grade 7 (n = 286) and Grade 8 (n = 322) participated in the study. Students’ NOS views were examined in terms of Theory-laden /Cultural impacts, Changing/tentative nature, Non-objective nature, and Creative natur...
The effects of personalization principle of multimedia learning on listening performance
YEŞİLDAĞ, CEREN; Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalışma Türkiye’deki bir özel üniversitenin Temel İngilizce Hazırlık Okulunda konuşma dili kullanılarak hazırlanan çoklu ortam sunumlarının öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmelerinde bir etkisi olup olmadığını ve öğrencilerin bu deneyime yönelik bakış açılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Dinleme, birey tarafından geliştirilen ve diğer becerilerin geliştirilmesinde hayati bir önem taşıyan temel beceri olarak görülmektedir (Loren, F. T. A., 2017). Fakat, çoğu ders kitabı dinleme aktivitelerinde kişis...
Citation Formats
A. E. Şengün and S. N. Wasti Pamuksuz, “Alıcı-Satıcı İlişkilerinde Güvenin Performansa Etkileri: Eczane-Ecza Deposu,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 33, no. 2, pp. 223–254, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/106/77.