Alıcı-Satıcı İlişkilerinde Güvenin Performansa Etkileri: Eczane-Ecza Deposu

Download
2006-12
Şengün, A. Elif
Wasti Pamuksuz, Syeda Nazlı
Bu çalışmada firmalar arası güvenin performansa etkileri eczane-ecza deposu ilişkisi bağlamında incelenmiştir. Modelde risk alma eğilimi ile güven arasındaki ilişki sorgulanmakta, böylece yazında incelenmemiş bir alana bakılmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre güvenin işlem maliyetleriyle olumsuz, işbirliği, çatışma çözümü, memnuniyet ve risk alma eğilimiyle olumlu ilişkisi bulunmaktadır. Güven artınca risk alma eğiliminde artış olacağına ilişkin sonuç akademik yazına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bir diğer önemli bulgu karşılıklı bağımlılığın güven üzerinde etkileşimsel bir etkisi olduğu, yani güven ile memnuniyet arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğidir. Buna göre taraflar birbirlerine bağımlı olmadıklarını düşündüklerinde ilişkiden daha memnun olmaktadırlar. Çalışma hem hizmet sektöründe yapılması, hem de gelişmekte olan ülke bağlamında olması nedeniyle mevcut yazına yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktadır.

Suggestions

The effect of gender difference and reasoning ability on the learning of human circulatory system concepts
Sungur, Semra; Öztekin, Ceren; Geban, Ömer (2001-01-01)
The present study aims to investigate theeffect of gender difference and reasoning ability on thelearning of human circulatory system concepts. Group Assessment of Logical Thinking and the Human CirculatorySystem Concepts Test were administeredto 47 tenth gradestudents to determine their reasoning ability and achievement, respectively. Two-way ANOVA was used toanalyze the data. The results revealed that while gender difference did not affect the performance on the achievementtest, reasoning ability signific...
The Impact of The Metacognitive 7E Learning Cycle on Students Epistemological Understandings
Yerdelen Damar, Sevda; Eryılmaz, Ali (2016-03-01)
This study investigated the effect of metacognitively stimulated 7E learning cycle on tenth grade students’ epistemological understandings in physics. The participants of the study included 107 (49 Female, 58 Male) tenth grade students at two public high schools in Ankara. A quasi-experimental with matching-only pretest-posttest control group design was employed. Two intact classes of each school were randomly assigned to the experimental and control group. The experimental group was instructed based on the...
The Effects of Gender Cognitive Development and Socioeconomic Status on Physics Achievement
Yıldırım, Ufuk; Eryılmaz, Ali (1999-01-01)
The study described in this paper attempted to investigate the combined and individual effects af certain variables (gender, cognitive development and socioeconomic status (SES» an physics achievement. We used a physics achievement test, logical thinking ability test and a socioeconomic status questiannaire to assess 35 high school second grade students' physics achievement, cognitive level and socioeconomic level. We used Multiple Regression and Correlatian Analysis (MRC) for analyzing data abtained from t...
The effects of personalization principle of multimedia learning on listening performance
YEŞİLDAĞ, CEREN; Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalışma Türkiye’deki bir özel üniversitenin Temel İngilizce Hazırlık Okulunda konuşma dili kullanılarak hazırlanan çoklu ortam sunumlarının öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmelerinde bir etkisi olup olmadığını ve öğrencilerin bu deneyime yönelik bakış açılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Dinleme, birey tarafından geliştirilen ve diğer becerilerin geliştirilmesinde hayati bir önem taşıyan temel beceri olarak görülmektedir (Loren, F. T. A., 2017). Fakat, çoğu ders kitabı dinleme aktivitelerinde kişis...
THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY MOBILE APPLICATION USAGE ON PHYSICAL ACTIVITY LEVEL, PERCEIVED HEALTH AND EXERCISE MOTIVATION IN RECREATIONAL ATHLETES
Numanoğlu, Elif; Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Department of Physical Education and Sports (2021-6)
The purpose of this study was to explore the role of physical activity mobile application usage on physical activity level, perceived health, and exercise motivation of recreational athletes. Participants were 245 recreational athletes (89 women and 156 men) between the ages of 18-64 from İstanbul. For the data collection, a questionnaire method was used to gather demographic information and measure physical activity level, perceived health, and exercise motivation of recreational athletes. Quantitative da...
Citation Formats
A. E. Şengün and S. N. Wasti Pamuksuz, “Alıcı-Satıcı İlişkilerinde Güvenin Performansa Etkileri: Eczane-Ecza Deposu,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 33, no. 2, pp. 223–254, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/106/77.