Hide/Show Apps

Radyal Baz Fonksiyonları Yaklaşımı ile Manyetik Akış ve Elektrik Potansiyel Denklemlerinin Çözümü

2015-12-31
Tezer, Münevver
Gürbüz, Merve
Bu projede radyal baz fonksiyonları kullanılarak magnetohidrodinamik-Stokes ve elektrik potansiyel denklemlerine nümerik çözüm elde edilecektir. Çözüm, sıvının hızı,vortisitesi, elektrik potansiyeli cinsinden elde edilecek ve simülasyonu yapılacaktır. Değişik radyal baz fonksiyonlarının çözüm hassasiyeti üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Stokes akış denklemlerine dış bir manyetik alan tesiri eklendiğinde denklemler modifiye Helmholtz denklemine indirgenecek, sağ taraf fonksiyonunu radyal baz fonksiyonuları ile yaklaştırarak özel çözümler üretilecektir.