Yapay sinir ağlarının karmaşık dinamik davranışları

2016-12-31
Okutmuştur, Baver
Şaylı, Mustafa
Bu projede yapay sinir ağlarının (Hopfield sinir ağları, Cohen-Grossberg sinir ağları ve shunting inhibitory hücresel sinir ağları, BAM sinir ağları) karmaşık dinamik davranışlarını inceleyeceğiz. Araştırmamız iki kısımdan oluşmaktadır: 1. Süreksizlik içeren sinir ağlarının periodik çözümlerinin varlığı, robust kararlılığı ve üstel kararlığını coincide derece teorisi, topolojik derece teorisi, Lyapunov fonksiyonelleri metodu ve lineer matris eşitsizlikleri yardımı ile inceleyeceğiz. Ayrıca bu tipteki ağlarda kaosun varlığını araştıracağız.2. Reaksiyon difüzyon terimi içeren sinir ağlarının dinamik davranışlarını inceleyeceğiz. Sabit noktanın varlığı ve tekliği ile ilgili yeni yeterli koşullar araştıracağız. Bu sinir ağlarının sabit noktalarının topolojik derece teorisi ve Lyapunov fonksiyonelleri metodu yardımı ile üstel robust kararlılıklarını inceleyeceğiz.Son olarak yukarıda bulduğumuz sonuçları örneklendirip, numerik simulasyonlarını yapacağız.
Citation Formats
B. Okutmuştur and M. Şaylı, “Yapay sinir ağlarının karmaşık dinamik davranışları,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58649.