Donor-Akseptör Niteliği Taşıyan Düşük Bant Aralıklı Yeni Polifloren Kopolimer Türevlerinin Sentezi

2009-12-31
Bu çalışmada, öncelikle elektron çekici bir fonksiyonel gruba sahip olan florenon 2 ve 7 pozisyonlarından EDOT ile birleştirilerek, donor- akseptör ve donor-akseptör-donor birimlerini içeren iki yeni komonomer sentezlenecektir. Daha sonra yapıdaki karbonil grubu (C=O) imin grubuna (C=N) dönüştürülerek iki farklı komonomer daha hazırlanacaktır. Yapıdaki azot grubuna fenil grubunun bağlanması ile komonomerler de rezonans devamlılığı sağlanmış olacaktır. Laboratuarımızda sentezlenecek bu komonorler, donor-akseptör ve donor-akseptör-donor birimlerine sahip olacağından düşük enerji bant aralığı ve düşük yükseltgenme potansiyeli özelliklerinde olacaktır. Hem n-tipi ve hem de p- tipi katkılanma özelliğine sahip olacak olan bu yeni komonomerde, bu özelliğinden dolayı, elektron göçü ve boşluk transferi arasında bir denge sağlanmış olacaktır. Bu bilgiler ışığında çalışmamızın amacı; polifloren gibi mavi ışıl özelliği gösterebilecek laboratuvarımızda sentezlenmiş ve yeni sentezlenecek floren monomer ve komonomerlerinden elektrokimyasal yöntemlerle yeni iletken kopolimerler sentezlemektir. Bunlara ilaveten ışık veren polimerlerin elektrik alanında vermiş olduğu cevaplar ışığında kontrollü elektrokromik davranımı ve hem optiksel hem de elektrokimyasal davranımı gözlemlenmeye çalışılacaktır.Sonuçta; elde edilecek kopolimerler, zincir boyunca yüksek elektron mobilitesi özelliği nedeni ile, ışık veren diyotlarda elektron transfer tabakası olarak kullanılabilecek, cihazın quantum verimini artıracak malzemeler olacaktır.
Citation Formats
A. M. Önal, “Donor-Akseptör Niteliği Taşıyan Düşük Bant Aralıklı Yeni Polifloren Kopolimer Türevlerinin Sentezi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58684.