Donör-Akseptör-Donör Sisteminde Tasarlanmış Polimerin Elektrokimyasal Ve Kimyasal Yöntemle Sentezi

2010-12-31
Bir önceki BAP projesinde (BAP-01-03-2010-02), literatürde bilinmeyen, donör-akseptör-donör (D-A- D) formatında tasarlanmış (Şekil 1), işlenebilir, düşük bant aralığına sahip, açık hava ortamında kararlı, tersinir olarak elektronik ve optiksel özelliklerini p-tipi ve n-tipi katkılandırılmaları sonrasında bile koruyabilen, kısa zaman içerisinde farklı elektronik hallerine, farklı renklere ve tonlarına anahtarlanabilen (switching) elektrokromik polimer için gerekli monomerin, 4- (3,4-dihidro-3,3-diundesil-2H-tiyeno[3,4-b][1,4] dioxepin-6-il)-7-(3,4-dihydro-3,3-diundesil-2H- tiyeno[3,4-b][1,4]dioksefin-8-yl)benzo[c][1,2,5] tiyadiazol (PSP) (Şekil 2), tasarımı, sentezlenmesi ve gerek kimyasal gerekse elektrokimyasal yöntemlerle (Şekil 3) polimerleştirilmesi amaçlanmış ve başarılmıştır. Bu çalışmada, bir öndeki BAP projesinin (BAP-01-03-2010-02) devamı olacak şekilde, literatürde sayısı az olan siyah polimerin elektrokimyasal yolla eldesi hedeflenmektedir.

Suggestions

Donor-Akseptör Niteliği Taşıyan Düşük Bant Aralıklı Yeni Polifloren Kopolimer Türevlerinin Sentezi
Önal, Ahmet Muhtar(2009-12-31)
Bu çalışmada, öncelikle elektron çekici bir fonksiyonel gruba sahip olan florenon 2 ve 7 pozisyonlarından EDOT ile birleştirilerek, donor- akseptör ve donor-akseptör-donor birimlerini içeren iki yeni komonomer sentezlenecektir. Daha sonra yapıdaki karbonil grubu (C=O) imin grubuna (C=N) dönüştürülerek iki farklı komonomer daha hazırlanacaktır. Yapıdaki azot grubuna fenil grubunun bağlanması ile komonomerler de rezonans devamlılığı sağlanmış olacaktır. Laboratuarımızda sentezlenecek bu komonorler, donor-ak...
Donor-akseptör türde fonksiyonlu monomerlerden ışık, elektron demedi ve x ışınlarına duyarlı polimer rezistlerin tasarımı
Akovalı, Güneri; Yürek, Hüseyin; Kibarer, Günay; Rızaev, M.o.(1995)
Çok hassas mikro rezistlere yol açan özel-ince polimer kaplamaların moleküler tasarımı ile pozitif ve negatif polimerler sentezinin, kompleks radikalik ve plazma yöntemleri kullanılarak ve fonksiyonlu monomerlerden çıkarak "çok fonksiyonlu polimer rezistler" olarak, eldesi çalışmaları sistematik olarak yapılmakta;, ilgili kinetik-termodinamik değerlendirmeler ile yeni nesil ışık-elektron demedi ile x ışınlarına duyarlı rezist tasarımı yapılmaktadır.
Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Bor Nitür Nanotüplerin Üretimi Ve Polimer Kompozitlerde Kullanmı
Sezgi, Naime Aslı(2011-12-31)
Bor ve demir oksit toz karışımı ile amonyak gazının yüksek sıcaklıkta tepkimeye sokulmasıyla bor nitrür nanotüpler elde etmek, elde edilen nanotüplerin karakterizasyonunu yapmak, ektrüzyon yöntemiyle farklı ağırlık yüzdelerinde bor nitrür nanotüp içeren polipropilen kompozitler üretmek ve bu kompozitlerin mekanik ve ısısal özelliklerini ölçerek saf polipropilen ile karşılaştırmaktır. Bu sayede bor nitrür nanotüplerin saf polipropilen üzerindeki geliştirici etkisi ölçülecektir.
Silisyum tabanlı ışık yayınlayan yapıların üretilmesi
Atılgan, İsmail; Katırcıoğlu, Bayram; Özdemir, Orhan; Akaoğlu, Barış; Bazkır, Özcan; Sezer, Oben; Sel, Kıvanç(2001)
ODTÜ Fizik bölümü Katıhal Elektronik Laboratuvarı'nda (KEL) bulunan plazma destekli kimyasal buhar biriktirme düzeneğinde (PECVD), çeşitli tabanlar üzerine a-SiCx:H filmler büyütülerek kızıl altı soğurma (FTIR), görünür bölge optik soğurma ve özdirenç ölçümleriyle hem yasak enerji, hem de yapısal düzen yönünden film büyütme koşullan belirlenmiştir. Arkasından n ve p türü kaplama süreçleri de düzenli bir biçimde ele alınarak başarılmıştır. Son olarak, p-i-n yapılar oluşturularak yayınlanan ışık kaydedilip, d...
Citation Formats
A. M. Önal, “Donör-Akseptör-Donör Sisteminde Tasarlanmış Polimerin Elektrokimyasal Ve Kimyasal Yöntemle Sentezi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58690.