Değişik destek maddeleri kullanılarak yeni katalizörlerin hazırlanması

2017-12-31
Bu projede temiz enerji kaynaklarından bir olan doğrudan metanol yakıt hücrelerinin anot kısmı için değişik destek maddeleri kullanarak yeni katalizörler hazırlanacaktır. Bu amaçla destek maddesi olarak kullanılacak olan grafen oksidin indirgenmesi zamanla spektroskopik yöntem kullanılarak takip edilecek, grafen oksit üzerine tutunan kükürt miktarı değiştirilecek ve bunun katalizörün etkinliği üzerindeki etkisi araştırılmaya çalışılacaktır. Daha sonra hazırlanan destek maddelerinin üzerine platin empregnasyon ve hidrojen indirgeme yöntemi kullanılarak depozit edilecektir. Hazırlanan katalizörlerin elektrokimyasal özellikleri ve metanol yükseltgenme tepkimesine karşı performansları potensiyostat/galvanostat kullanılarak tayin edilecektir.
Citation Formats
G. Gökağaç Arslan, C. Kayran İşçi, E. Nalbant Esentürk, A. Yılmaz, N. Çoruh, and Ö. Persil Çetinkol, “Değişik destek maddeleri kullanılarak yeni katalizörlerin hazırlanması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58725.