Dürtüsellik ve Sürücülük

2016-12-31
Yürütülecek olan bu çalışmada katılımcıların hem genel hem de sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik seviyeleri beyana dayalı ölçümler kullanılarak ölçülecek ve bu dört boyuttaki dürtüsellik düzeylerinin araç kullanma simülatöründe ölçülecek olan belirli sürücü davranışları ile aralarındaki ilişki incelenecektir. Bu sayede, genel işlevsel/işlevsiz dürtüselliğin sürücü davranışları ile ilişkisi, sürücülük bağlamına özel işlevsel ve işlevsiz dürtüsellik boyutlarının sürücü davranışlarıyla ilişkisi ile karşılaştırılabilecektir. Yani, sürücü davranışlarını açıklamada genel dürtüsellik ve sürücülük bağlamına özel dürtüsellik kavramlarının açıklayıcı gücü karşılaştırılacaktır. Bu çalışmada geliştirilecek olan sürüş senaryosunda dürtüsellik kişilik özelliğinin ayırt edici olabileceği sürücü davranışları kullanılacak ve elde edilen verilere göre bu senaryo güncellenecektir. Yani bu çalışmanın bir diğer amacı da dürtüsellik özelliğinin ayırt edici olabileceği bir prototip sürüş senaryosu geliştirmektir. Bu prototip senaryo bu kapsamdaki diğer çalışmalarda da kullanılabileceği için literatüre anlamlı katkılarda bulunacaktır.
Citation Formats
T. Özkan, “Dürtüsellik ve Sürücülük,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58738.