FTMM Mesleki Karmaşıklığa İlgi Envanterinin Çalışan Örnekleminde Geçerliği

2017-12-31
Önerilen projenin amacı; fen bilimleri, teknoloji, matematik ve mühendislik (FTMM) alanlarında mesleki karmaşıklık düzeyine ilgiyi ölçen ve önerilen projenin yürütücüsü tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geliştirilmiş (Toker, 2010) ve geçerliği hem ABD’de (Toker ve Ackerman, 2012) hem de Türkiye’de (Toker ve Gültas, 2016) Üniversite öğrencileri arasında desteklenmiş olan FTMM Mesleki Karmaşıklık Düzeyine İlgi (STEM Interest Complexity) envanterinin çalışan yetişkinlerden oluşan örneklemlerde geçerlik araştırmasının yapılmasıdır. Araştırma sonuçları; FTMM mesleki karmaşıklık düzeyine duyulan ilgilerin, icra edilen temel görevlerdeki karmaşıklık düzeylerinin farklılık gösterdiği FTMM meslek grupları ve de tekniker, teknisyen, teknoloji uzmanı ve kontrolör gruplarında iş sonuçları ile ne derece ilişkili olduğunu gösterecektir.
Citation Formats
Y. Toker, “FTMM Mesleki Karmaşıklığa İlgi Envanterinin Çalışan Örnekleminde Geçerliği,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58739.