Eğitimde Dijital Hikayeleme Yönteminin Kullanımı: Yöntemin Kullanımının Benimsenmesi ile Kullanımını Kolaylaştıran ve Güçleştiren Etkenlerin İncelenmesi

2014-12-31
Yıldırım, Zahide
Çiçek, Mithat
Bu araştırmanın amacı, Ortaöğretim 9. 10. 11. ve 12. sınıflarında verilen Tarih derslerinde “Dijital Hikayeleme” yönteminin kullanımının benimsenmesinde etkili olan etkenler ile bu yöntemin kullanımını kolaylaştıran ve zorlaştıran etkenleri ortaya çıkarmak ve incelemektir. Bu araştırmada tarih eğitimindeki öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili sorunlardan yola çıkılarak, oluşturmacı yaklaşımın temel alındığı ve öğrencinin aktif olarak katıldığı öğrenme ortamı sunan dijital hikayeleme yönteminin söz konusu sorunların çözümlenmesinde önemli aşamalar kaydedebileceği öngörülmektedir. Bu bağlamda digital hikayeleme yönteminin benimsenmesinde etkili olan ve kullanımını kolaylaştıran ve zorlaştıran etkenlerin belirlenmesi ve incelenmesi önem taşımaktadır.
Citation Formats
Z. Yıldırım and M. Çiçek, “Eğitimde Dijital Hikayeleme Yönteminin Kullanımı: Yöntemin Kullanımının Benimsenmesi ile Kullanımını Kolaylaştıran ve Güçleştiren Etkenlerin İncelenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59735.