Uyarıcı Düzeyi Uyumluluk Oranı Etkisinin Flanker Görevi ile İncelenmesi

2017-12-31
Bilişsel kontrol, laboratuvar ortamında çeşitli testler aracılığıyla incelenmiştir. Bilişsel kontrolün incelenmesinde kullanılan görevlerden birisi Flanker görevidir. Flanker etkisinin büyüklüğündeki değişimler ise dikkat “lensini” belirli bir noktaya odaklayabilmenin, diğer bir deyişle odaksal dikkatin kontrolünün göstergesidir. Bu çalışmanın amacı dikkatin otomatik kontrolünün Flanker görevi ile incelenmesidir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar laboratuvarımızda daha önceden elde ettiğimiz bulgularla birlikte bilişsel kontrolün altında yatan süreçlerin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.
Citation Formats
M. Mısırlısoy, “Uyarıcı Düzeyi Uyumluluk Oranı Etkisinin Flanker Görevi ile İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58740.