Hide/Show Apps

Cu2ZnSnSe4 İnce Filmlerinin Fiziksel Buharlaştırma Tekniği ile Üretilmesi ve Özelliklerinin Belirlenmesi

2016-12-31
Parlak, Mehmet
Bayraklı, Özge
Erçelebi, Ayşe Çiğdem
Terlemezoğlu, Makbule
Güllü, Hasan Hüseyin
Hızla büyüyen enerji ihtiyacı çağımızın çözülmesi gereken en büyük problemlerindedir. Son yıllarda, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde fotovoltaik teknolojisi hızla gelişen, ülkelerin gelecekteki enerji politikalarında yer verdikleri ve büyük yatırımlar yaptıkları bir alandır. Günümüzde, silikon tabanlı güneş gözeleri dünya fotovoltaik pazarının yaklaşık % 85’ini teşkil ederken[1], ince film kalkojenit tabanlı güneş gözeleri de bu pazardaki yerini almaya başlamıştır. Bu fotovoltaik yapılar, silikon ile karşılaştırıldığında, daha ince bir emici tabaka kullanımı olanağı sağlamaktadır. Ayrıca, yapı içerisindeki farklı metal veya kalkojenlerin kullanımı ile malzemenin bant aralığı istenen uygulamaya yönelik ayarlanabilmektedir. Bu durum güneş spektrumu ile ilgili olarak emici band aralığının optimizasyonuna olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) Kesterit yapısı ısısal buharlaştırma tekniği ile katmanlı bir şekilde ince film olarak üretilecektir. İstenilen stokiyometride ve kristal yapıda ince film elde edebilmek için üretim sonrası gerekli selenizasyon ve ısıl işlemlemler uygulanacaktır. Sonrasında verimli bir güneş hücresi üretimi için bu ince filmlerin elektriksel, optiksel ve yapısal analizleri gerçekleştirilecektir.