Bal Arılarının Virüs Ve Patojenlerinin Belirlenmesi Ve Bal Arılarının Bunlardan Bir Kısmına Tepkilerinin Ölçülmesi.

2013-12-01
Araştırmanın kapsamı Çalışmamız arı ırklarının belirlenmesi ve etkenlere tepki deneyleri olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Çalşmamızda ODTÜ Biyoloji Bölümü ortak bahçe arılığında yetiştirilen arılar kullanılacaktır. Arı ırklarının belirlenmesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Aykut Kence’nin laboratuvarında geliştirilmiş olan morfometrik, enzim elektroforezi, ve mikrosatelit analizine dayalı ayrıştırma tekniği ile örneklenen tüm kovanlardaki arıların toraks kısmı (kanat, bacak ve kas doku) ırk ve genetik köken belirlemesi için kullanılacaktır. Etkenlere Tepki Deneyleri Etken araştırma deneyleri toplanan sağlıklı kovanlarla ODTÜ ortak bahçe arılığında yapılacaktır. Bu kovanlar özellikle genetik farkların belirlenmesi amacıyla kullanılacağı için arılar bir sonbahar-kış ODTÜ arılığında barındırılmış, yöresinde doğal olarak çiftleştirilmiş aynı yılın ana arıların kovanları olacaktır. Bir biyotik etken (Varroa akarları,) ve dört abiyotik etken çalışılacaktır (kötü beslenme, Varroa ilacı Perizin, çok kullanılan insektisit imidacloprid, çok kullanılan antibiyotik teramisin). Bu etkenler oluşturulacak küçük deney kovanlarından alınacak ergin arılara laboaratuvar koşullarında kafeslerde verilecektir ve virüs ve Nosema harici etkenler deney ve kontrol kovanlarında arazide de incelenecektir. Etkenler genetik çalışmalar sonucu belirlenmiş olan Anadolu, Karniyol, Kafkas, Suriye ırkında denenecektir. Amaç: Bu projenin amacı Türkiye bal arısı ırklarının parazit, hastalık, kimyasal etkenlere yanıtlarının karşılaştırılması ile kolonilerin dayanıklılığında toplum genetik farklarının etkilerini belirlemektir. Temel hipotezimiz Türkiye arıcılarının elinde bulunan arı ırklarının genel arıcılıkta görülen kayıplardan sorumlu olabilecek etkenlere karşı direnç farkları gösterebileceğidir. Fayda projemiz üç konuda fayda getirecektir Tarım ekonomisi alanı: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda Türkiye ekonomisinin %60’ını temsil eden tarım sektörünün neredeyse tamamı için önem taşıyan bal arısı ve arıcılık sektörünün farklı yıllarda karşılaştığı büyük düzeyde kayıpların önlenebilmesi için yeni olanaklar elde edilecektir. Uluslararası gen kaynakları kullanımı: Bu projenin sonuçları ayrıca Türkiye arılarının uluslarası kullanımından Türkiye’nin de yararlanabilmesini sağlayabilir. Dünya’da ticari ve tarımsal amaçla kullanılmakta olan üç ırk (Karniyol, Kafkas, ve İtalyan) ve bir hat (Buckfast arısı) arıdan üçünün Türkiye’de genetik benzerleri bulunabilir. Kafkas arısı şu anda Türkiye’de damızlık olarak tanınan tek yerli ırktır. Bu ırkın hastalık etkenlerine direnci konusunda sistemli ilk çalışmayı öneriyoruz. Ekoloji, genomik ve koruma biyolojisi: Farklı arı ekotip ve ırklarının aynı coğrafyada incelenebilmesi biyologlar için temel davranış ve ekolojik genetik alanlarında önemli veriler sağlayacaktır.

Suggestions

Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
Gözen, Ayşe Gül; Gündüz, Ufuk; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Yücel, Ayşe Meral; Doğan, Musa; Öktem, Hüseyin Avni; İzgü, Kadri Fatih; Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Kalvenas, Jennifer Elizabeth; Coppens, Jan Emma Pieter; Bucak, Tuba; Levi, Eti Ester; Filiz, Nur(2014-12-31)
Sanayileşmedeki aşırı artış, tarımsal ve insan kaynaklı aktiviteler toprakta önemli miktarda ağır metalleride içeren toksik element birikimine sebep olmuştur. Ağır metal ve zehirli element etkisi altında kalan çeşitli mikroorganizmalardan bazıları, çevresel ortamdaki yüksek toksik konsantrasyonlara karşı direnç mekanizmaları geliştirmiştirir. Bu sebeple, bu tür mikroorganizmalar, bu tip elementler içeren toprakların bu toksik maddelerden arındırılmasında ve toprağın temizlenmesinde kullanılabilirler.Bu proj...
Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2014-12-31)
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampüs ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Çok geniş bir arazide kurulu olan kampusümüzde, akademik, idari, öğrenci, ziyaretçi sayıları onbinlerle ifade edilmektedir. Tüm canlılarıyla bu örnek doğal yaşam alanında hem gün içinde hem de geceleri karşılaşılabilecek çeşitli tehlike ve riskler mevcuttur.Bugüne dek kampusümüzde afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olma ve kam...
Sıcak ve Soğuk Stresi Altındaki Rhodobacter capsulatus bakterisinin Hidrojen Üretim Mekanizmasında Rol Alan Genlerinin İfadesinin QPCR Yöntemi İle İncelenmesi
Yücel, Ayşe Meral; Koku, Harun(2014-12-31)
Günümüzde enerji ihtiyacı büyük oranda fosil yakıtların tüketimi ile karşılanmaktadır. Fosil yakıtların yoğun kullanımı hem bu kaynakların azalmasına hem de çevre ve hava kirliliği ve küresel ısınmaya yol açmaktadır. Bu nedenle fosil yakıtlara alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yakıldığında yalnız su açığa çıkarması ve diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında en yüksek gravimetrik enerji yoğunluğuna sahip olması (142 MJ/kg) hidrojeni iyi bir alternatif haline getirmektedir....
Eymir ve Mogan Gölleri Ekolojik izlenme
Beklioğlu, Meryem(2017-12-31)
Orta Doğu teknik Üniversitesi Limnoloji Laboratuvarınca 1997 yılında başlayan ve günümüze kadar 2 hafta da bir sıklığı ile devam eden bu göllerin ekolojik yönetim planlarının hazırlanmasına ve ayrıca özellikle Eymir Gölü restorasyonu projesine altlık oluşturan bu ekolojik izleme proğramına devam edilmesi hedeflenmiştir. İzleme proğramı kapsamında her 2 gölde ve göllere girdi olan dereler ve göllerin çıktılarında oluşan toplam 11 örnekleme istasyonunda alınacak su örneklerinde sıcaklık, çözünmüş oksijen, ile...
Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.
Yücel, Ayşe Meral; Özen, Can; Şeker, Tamay(2013-12-31)
4. EKLER Bu projenin amaci ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde baslatilan Akreditasyon çalismalarina yönelik olarak alt yapisinin güçlendirilmesi dir. 4.2. Arastirmanin Kapsami ve Zamana Bagli Is Plani Arastirma, ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde akredite olunucak metotlar geregi tartilan maddelerin kütle araligina uygun hassasiyette terazinin kullanimi, bu terazinin özel kütle seti ile periyodik kalibrasyonu ve kullanilan ...
Citation Formats
M. Muyan, “Bal Arılarının Virüs Ve Patojenlerinin Belirlenmesi Ve Bal Arılarının Bunlardan Bir Kısmına Tepkilerinin Ölçülmesi.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58835.