CXXC5 Proteinin İşlevsel Özelliklerinin Tanımlanmasında Protein Partnerleri

2016-12-31
Östrojenler (E2) hücre büyümesinden ölümüne kadar bir çok süreçte önemli rol oynarlar. E2 etkisi transkripsiyon faktörleri olan östrojen reseptörleri (ER) tarafından düzenlenir. CXXC5 E2 sinyal yolağı yanıt genidir. CXXC5, içerdiği çinko parmak-CXXC (ZF-CXXC) ünitesi nedeniyle metile olmamış CpG dinükleotidleri içeren ve transkripsiyonel olarak aktif DNA bölgeleri CpG adalarına bağlanan ZF-CXXC protein grubunun üyesi olduğu düşünülmektedir. ZF-CXXC proteinlerinin CpG dinükleotidlerine bağlanması sitosin metilasyonlarını engelleyerek gen transkripsiyonlarının düzenlenmesini sağlar. CXXC5’in yapısı bilinmemektedir ve işlevlerine yönelik çalışmalar sınırlıdır. yönelik çalışmalar da sınırlı olmasına rağmen, CXXC5’in birçok farklı sinyal yolağına yanıtta bir epigenetik faktör ve/veya koregülatör olarak hücre metabolizmasının, çoğalmasının, farklılaşmasının ve ölümünün transkripsiyonel olarak düzenlenmesinde rol oynadığı öne sürülmüştür. Bu nedenlerle, CXXC5’in E2 yanıtlı gen ifadelerinin düzenlenmesine katılarak E2’nin regüle ettiği hücre çoğalması ve ölümü olaylarında temel bir rol oynayacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda başvurumuzun amacı, CXXC5’in proteinin partnerlerinin belirlenmesi ve böylece bu proteinin moleküler mekanizmasını açıklayan bir modelinin geliştirilmesine ve böylece işlevlerinin tanımlanmasına öncülük edecektir.Elde edeceğimiz bulguların, meme dokusu gibi östrojen hedef dokusu hastalıklarına karşı yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.
Citation Formats
M. Muyan, A. E. Erson Bensan, and S. Banerjee, “CXXC5 Proteinin İşlevsel Özelliklerinin Tanımlanmasında Protein Partnerleri,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58862.