Glioblastomalarda APA analizi

2015-12-31
Laboratuvarımızdaki çalışmalarda, kansere yol açan moleküler mekanizmalarla ilgilenilmektedir. Bu mekanizmalardan önemli bir tanesi mRNA'nın oluşma sürecinde gerçekleşen alternatif poliadenilasyon mekanizmasıdır. Alternatif poliadenilasyon (APA) gen ifadesini çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir (Di Giammartino et al., 2011). mikroRNA'lar proteine dönüşmeden hedefledikleri genlerin ifadesini etkilemektedir ve APA işlemi sonucunda ortaya çıkacak farklı uzunluktaki mRNA'lar potansiyel olarak miRNA regülasyonundan kaçabilir veya bu regülasyona maruz kalabilir. Laboratuvarımızda daha önce yapılan çalışmalarda hücre bölünmesinde görev alan CDC6 proteini mRNA'sının meme kanseri hücrelerinde östrojen hormonuna bağlı olarak APA mekanizmasının değiştiği görülmüştür. Meme kanseri hastalarından alınan örneklerle yapılan mikrodizin çalışmaları kullanılarak, alternatif poliadenilasyonda sağlıklı örneklere göre önemli ölçüde değişiklik gösteren genler araştırılmıştır. Bu proje kapsamında ise APA işleminin glioblastoma multiforme patolojisinde önemli bir rolü olup olmadığı araştırılacaktır.
Citation Formats
A. E. Erson Bensan and S. Banerjee, “Glioblastomalarda APA analizi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58860.