Gümüşe Dirençli Escherichia coli MutantlarındaTransport Protein gen ifadelerinin RT-qPCR ile saptanması

2018-12-31
Bu çalışmada daha önce herhangi bir metale maruz kalmamış Escherichia coli ATCC 8739 kullanacağız. Bakteriler gümüşün üzerlerindeki asgari engelleyici derişimi (MIC – Minimal Inhibitory Concentration) belirlendikten sonra, bu değerin çok üzerinde derişimlere maruz bırakılarak kendicil (spontaneous) mutantların seçimini yapacağız. Ayrıca, UV kaynaklı mutant elde etme yöntemiylede yüksek gümüş derişiminde yaşayıp çoğalabilen bakterileri seçeceğiz. Öldürücü etkisinden ötürü, yüksek gümüş derişimlerindekendicil mutantlara rastlama olasılığı nispeten düşüktür. E. coli mutantlarının, bu dirence sahip olmalarını sağlayacak cus operonundan elde edilen mRNA seviyelerini belirleyeceğiz.cusF, cusB ve cusS genlerinin transkript miktarlarını gösterge olarak kullanmayı planladık. Yüksek gümüş konsantrasyonuna maruz kalmamış E. coli ATCC 8739 suşu ile türeteceğimiz mutant suşlarınarasındaki bağıntılı gen ifadesini saptayacağız. Literatürü incelediğimizde, yüksek gümüş derişimlerinde yaşayabilen bakterilerin dereceli alıştırma yoluyla elde edildiklerini gördük. İlgili literatürde kendicil mutantların gümüş direnci üzerine yapılmış araştırmalara rastlamadık.Teklif ettiğimiz bu projede, antibakteriyel ajan olarak sıkça kullanılan gümüşe karşı bakteri direncinin oluşumunda rol oynayan ögelerin niceliksel değişimleri RT-qPCR metodu yoluyla saptanacaktır. Bu moleküler yaklaşımla direnç mekanizmaları ile ilgili verileri zenginleştirmeyi ummaktayız.

Suggestions

Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Yalcin, Serap; Unsoy, Gozde(2015-12-31)
Nanoparçacıkların kanser tedavisi, ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı çalışmaları son zamanlarda artış göstermektedir. Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme ...
Glioblastomalarda APA analizi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Banerjee, Sreeparna(2015-12-31)
Laboratuvarımızdaki çalışmalarda, kansere yol açan moleküler mekanizmalarla ilgilenilmektedir. Bu mekanizmalardan önemli bir tanesi mRNA'nın oluşma sürecinde gerçekleşen alternatif poliadenilasyon mekanizmasıdır. Alternatif poliadenilasyon (APA) gen ifadesini çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir (Di Giammartino et al., 2011). mikroRNA'lar proteine dönüşmeden hedefledikleri genlerin ifadesini etkilemektedir ve APA işlemi sonucunda ortaya çıkacak farklı uzunluktaki mRNA'lar potansiyel olarak miRNA regülasyo...
Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
Gözen, Ayşe Gül; Gündüz, Ufuk; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Yücel, Ayşe Meral; Doğan, Musa; Öktem, Hüseyin Avni; İzgü, Kadri Fatih; Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Kalvenas, Jennifer Elizabeth; Coppens, Jan Emma Pieter; Bucak, Tuba; Levi, Eti Ester; Filiz, Nur(2014-12-31)
Sanayileşmedeki aşırı artış, tarımsal ve insan kaynaklı aktiviteler toprakta önemli miktarda ağır metalleride içeren toksik element birikimine sebep olmuştur. Ağır metal ve zehirli element etkisi altında kalan çeşitli mikroorganizmalardan bazıları, çevresel ortamdaki yüksek toksik konsantrasyonlara karşı direnç mekanizmaları geliştirmiştirir. Bu sebeple, bu tür mikroorganizmalar, bu tip elementler içeren toprakların bu toksik maddelerden arındırılmasında ve toprağın temizlenmesinde kullanılabilirler.Bu proj...
Yüksek Metal Yoğunluklarına Alıştırılmış Çevresel Bakteri İzolatlarının Nükleik Asitlerinde Oluşan Değişimlerin Kızılötesi Spektroskopisi ve Gözetimsiz Örüntü Tanıma Teknikleri ile Araştırılması
Gözen, Ayşe Gül(2017-12-31)
Amacımız kadmiyum, kurşun ve gümüş ağır metallerinin engel değer üstü konsantrasyonlarında büyümeye alıştırılarak uyumlandırılmış çevresel bakteri suşlarının DNA moleküllerinde ortaya çıkan yapısal ve fonksiyonel değişimlerin bu sıradışı hücresel uyumlanma sürecinde anahtar rolü olup olmadığının araştırılması ve aydınlatılmasıdır. Bizi amacımıza götürecek olan ön bulgular, önceki çalışmalarımızdan elde edilmiş olup ve bu bulguların bazıları konu kapsam başlığı altında detaylandırılmıştır. Söz konusu bulgula...
Eymir ve Mogan Gölleri Ekolojik izlenme
Beklioğlu, Meryem(2017-12-31)
Orta Doğu teknik Üniversitesi Limnoloji Laboratuvarınca 1997 yılında başlayan ve günümüze kadar 2 hafta da bir sıklığı ile devam eden bu göllerin ekolojik yönetim planlarının hazırlanmasına ve ayrıca özellikle Eymir Gölü restorasyonu projesine altlık oluşturan bu ekolojik izleme proğramına devam edilmesi hedeflenmiştir. İzleme proğramı kapsamında her 2 gölde ve göllere girdi olan dereler ve göllerin çıktılarında oluşan toplam 11 örnekleme istasyonunda alınacak su örneklerinde sıcaklık, çözünmüş oksijen, ile...
Citation Formats
A. G. Gözen and S. Önde, “Gümüşe Dirençli Escherichia coli MutantlarındaTransport Protein gen ifadelerinin RT-qPCR ile saptanması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58880.