Hide/Show Apps

YIPRANMIŞ DOLOMİT TAŞININ NANO TANELİ SOLÜSYONLARLA KENDİ YAPISINA UYGUN SAĞLAMLAŞTIRILMASI

Dolotaş (Dolomit taşı) (CaMgCO3 – kalsiyum magnezyum karbonat), arkeolojik dönemlerde ve Ortaçağ dönemlerinde Anadolu’da birçok tarihi yapıda kullanılmış önemli bir yapı taşıdır. Örneğin, 1985 yılından bu yana Dünya Kültür Mirasları (World Heritage List) listesinde bulunan Sivas Divriği Ulu Camii’nin yapı taşı dolotaştır. Ülkemiz dolotaş yatakları açısından zengindir ve birçok yapının yapımı ve onarımında dolotaş yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yapılarda zaman içerisinde oluşan taş bozulma sorunları gözlenmekte ve taş koruma çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır.Bu çalışmada, kireçtaşı gibi bir tortul kayaç türü olan dolotaşın, kendi bünyesi ile uyumlu bir nano taneli solüsyonla sağlamlaştırılması ve bu sağlamlaştırma işleminin etkilerinin takibi konu edilmiştir. Bu kapsamda: yıpranmış dolotaşın kendi yapısına uygun nano taneli sağlamlaştırma ürünleri ile kuvvetlendirilmesi,  bu amaçla laboratuvar ortamında nano boyutlarda kalsiyum hidroksit ve magnezyum hidroksit tanelerinin bir arada kullanılması ile üretilen nano dağılımlı solüsyonlar ile sağlamlaştırma işleminin yapılması ve  bu işlemin etkilerinin laboratuvar analizleri ile incelenmesi, hedeflenmiştir. Önerilen bu araştırma konusu, malzeme bilimine ve nano taneli taş sağlamlaştırma teknolojilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırma konusu, literatürde henüz çok çalışılmamış olan bir alanda bilgi üretecek niteliktedir. Teklif edilen proje bir yıllıktır.