YAPI GÖZLEM/KONTROLÜNDE KULLANILACAK OTONOM/YARI OTONOM ROBOTİK SİSTEMLER İÇİN NAVİGASYON ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ

2016-12-31
Sorguç, Arzu
Küçüksubaşi, Fatih
Özgenel, Çağlar Firat
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsü’ndeki yapıların zamanla yaşlanması ve yoğun kullanıma maruz kalması nedeniyle yapı kusurları gözle görülür hale gelmiş durumdadır. Bu bağlamda yerleşke yapılarının sürdürülebilirliği kapsamında yapılacak olan hızlı, sistematik ve son teknolojinin kullanılması ile yapısal sorunların tanılanması ve kataloglanması oldukça önemlidir. Bu projede, yapı gözlem/kontrol aşamalarında kullanılmak üzere yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora çalışmaları kapsamında, otonom/yarı otonom çalışan bir sistem için navigasyon yöntemi önerilmektedir. Bu yöntem yapı sağlığı izleme kapsamında tanılama işleminin kolaylaştırılması, hızlandırılması, sistematik hale getirilmesi; izleme/denetim aşamalarında rol alacak kişilerin güvenliğinin sağlanmasında ve bu aşamalarda insan hatasının en aza indirilmesinde önemli rol oyanayacaktır. Önerilen projeyle ortaya çıkacak sistemin pilot uygulaması ODTÜ Mimarlık Fakültesi binalarının çatlak, deformasyon gibi yapısal sorunların tespiti ve kataloglanmasıyla gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda proje, ODTÜ Kampüsü’ndeki yapıların gözlem/kontrolü için bir ön çalışma niteliği de taşımaktadır.
Citation Formats
A. Sorguç, F. Küçüksubaşi, and Ç. F. Özgenel, “YAPI GÖZLEM/KONTROLÜNDE KULLANILACAK OTONOM/YARI OTONOM ROBOTİK SİSTEMLER İÇİN NAVİGASYON ALGORİTMASININ GELİŞTİRİLMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58923.