Burgulu Yüksek Binaların Taşıyıcı Sistem ve Aerodinamik Özelliklerinin İncelenmesi

2018-12-31
Ay, Bekir Özer
Sezer Uzol, Nilay
Bilgen, Sinan
Orbay, Ezgi
Karmaşık geometrilere sahip yenilikçi yüksek yapı formlarının kullanımı hızla artmaktadır. Geleneksele alternatif olarak son yıllarda ortaya çıkan yenilikçi tasarımlardan biri de burgulu yüksek yapılardır. Bu çalışma burgulu yüksek yapılara ilişkin güçlükleri ve üstünlükleri araştırmaktadır. Bu tür yapıların tasarımı ve taşıyıcı sistem davranışı burgu formundan kaynaklı ilave karmaşıklıklar da dikkate alınarak incelenecektir. Burgu formların estetik ve fonksiyonel niteliklerinin yanı sıra yapısal ve aerodinamik özellikleri de ele alınacaktır. Bu çalışmada burgu formun doğasından kaynaklanan zorlukları ve prizmatik ikizine kıyasla aerodinamik üstünlükleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede burgulu yüksek yapıların tasarımcılar ve yatırımcılar açısından tercih edilebilirliği değerlendirilecektir.
Citation Formats
B. Ö. Ay, N. Sezer Uzol, S. Bilgen, and E. Orbay, “Burgulu Yüksek Binaların Taşıyıcı Sistem ve Aerodinamik Özelliklerinin İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62078.