AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS) İÇİN GERÇEK ZAMANLI HABERLEŞME: DENEYSEL ÖLÇÜMLER VE MİMARİ ÖNERİSİ

2016-12-31
Önerilen projede Akıllı Ulaşım Sistemlerinde (AUS) V2X (Araçtan araca (V2V) ya da araçtan altyapıya (V2I)) haberleşme içeren gerçek zamanlı uygulamalarda, uygulamadan uygulamaya (A2A) veri iletimi gecikmesinin incelenmesi yapılacak ve kabul edilebilir gecikme sınırlarında haberleşme sağlayacak uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir haberleşme mimarisi geliştirilecek ve gerçekleştirilecektir. Mimari ağ üzerinde bir sunucu üzerinden haberleşme tabanlıdır. Mimarinin uygulamadan uygulamaya gerçek zamanlı veri iletimi başarımı örnek uygulamalarda ölçülecektir. Projenin ilk çıktısı V2X içeren AUS uygulamalarında A2A mesaj gecikmelerini araç içi CAN ağlarındaki çekişme ve diğer işlem zamanlarını da hesaba katarak ölçebilen bir deney düzeneğidir. Bu düzenek ağ erişim gecikmelerinin çok az olduğu kontrollu bir ortamda duğrulanacaktır. Projenin ikinci çıktısı uzakta bir sunucu üzerinden ve ağa mobil hücresel erişimle A2A gecikmelerin ölçülmesi ve incelenmesidir. Projenin üçüncü çıktısı araçların hem uzak mesafeli mobil iletişim hem de IEEE 802.11 tabanlı yakın mesafeli doğrudan iletişim arayüzlerinin birlikte kullanılmasıyla averaj gecikmelerin azaltılmasını sağlayacak bir mimarinin tasarımı ve gerçekleştirilmesidir. Literatürde uçtan uca ağ gecikmelerine yakın oldukları halde araçiçi ağ gecikmelerini hesaba katan yaklaşım bulunamamıştır. Bu nedenle proje sonuçlarının yayınlanabilir olması beklenmektedir.

Suggestions

METU-STARS: YÜKSEK BAŞARIMLI YENİ BİR SİSTEMATİK YAZILIM TANIMLI AĞ (SOFTWARE DEFINED NETWORKS-SDN) YÖNETİMİ
Schmidt, Şenan Ece; Balo, Efe(2018-12-31)
Yazılım tanımlı ağlarda (Software Defined Networks-SDN), mantıksal açıdan tek bir dış kontrolcu ağ kontrol işlevlerini üstlenir ve veri işlevlerini gerçekleştiren anahtarlara kontrol komutlarını iletir.Bu projede, SDN Kontrolcusunun ağ durumunu sürekli olarak izleyebilmesinden yararlanarak dinamik olarak ağdaki servis kalitesini yöneten, STate AwaRe-to-end QoS provisioning in SDN (STARS) yöntemi önerilmektedir. Bu şekilde ağ kaynakları en kötü duruma göre değil gerçek anlık duruma göre daha verimli kullan...
ARAÇ İÇİ HABERLEŞME İÇİN CAN-FD KONTROLCUSU (METU-CAN): FPGA GELİŞTİRİMİ, GERÇEKLEŞTİRİMİ VE TESTLERİ
Schmidt, Şenan Ece; Afşin, Mehmet Ertuğ(2017-12-31)
CAN (Controller Area Network) araç-içi haberleşmede de-facto veriyolu standardı olmasına karşılık en fazla 1 Mbps hıza erişebilmektedir. Bu en yüksek hızın sınırladığı veriyolu uzunluğu nedeni ile kullanılabilecek CAN hızları 125 Kbps civarındadır. Bu veri hızı günümüz araçlarındaki artan elektronik kontrol üniteleri (ECU) ve bu ECUlar arasında artan veri trafiğini karşılamakta zorlanmaktadır. Var olan CAN veriyolları ile uyumlu olacak şekilde daha yüksek hızlara ulaşabilmek için 2011 yılında Bosch tarafınd...
ECOSPACE-F 3D: Ecospace İki Boyutlu (2B) Ekosistem Modelinin Fortran Diline Transferi ve Üç Boyutlu (3B) Haline Getirilmesi
Akoğlu, Ekin; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Ibello, Valeria; Salihoğlu, Barış(2018-12-31)
Dünya üzerinde en çok kullanılan besin ağı modeli olan Ecopath with Ecosim (EwE)’in ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İtalyan Ulusal Oşinografi ve Deneysel Jeofizik Enstitüsü ortaklığıyla ülkemizde geliştirilen Fortran versiyonu EwE-F, Visual Basic dilinde yazılmış olan EwE’nin hemen hepsi Fortran dilinde yazılmış fiziksel ve biyojeokimyasal modellerle çevrimiçi ve çift yönlü olarak asgari düzeyde komplikasyonla bütünleştirilebilmesine olanak sağlamıştır. Yakın zamanda EwE-F, Adriatik Denizi ve Kuzey Atlant...
Nesnelerin İnterneti ile Bulut Hesaplama Destekli Dinamik Servis Oluşturma
Koçyiğit, Altan; Gökalp, Mert Onuralp; Peker, Serhat; Eren, Pekin Erhan(2015-12-31)
Bu projenin amacı İnternet protokolleri kullanarak birbirleri ile iletişim kuran akıllı nesnelerin bulundukları ortamdan elde ettikleri bilgileri “Bulut Hesaplama” yardımı ile bir araya getirmek ve anlamlandırarak web servisleri aracılığıyla kullanıcıya sunmaktır. Proje kapsamında akıllı nesnelerden toplanan bilgilerin kullanıcılara hizmet kalitesi gereksinimlerine uygun şekilde sunulması ve veri toplama ve hizmet sunumu için geleneksel ağ yapılarına ek olarak yazılım tanımlı ağ yaklaşımının uygulanabilirli...
Bulut üzerinde algısal veriler ile iletişim kuran Mobil Uygulamalar ve Otomatik Test Yöntemleri: Bir Keşif Çalışması
Betin Can, Aysu; Hökelekli, Gülçin; Özcan, Ibrahim Barbaros; Ünver, Fatih(2016-12-31)
Bu projede akıllı telefon ve tabletler üzerinde çalışan mobil uygulamaların pasif olarak algılanması ve bulut üzerine veri toplanması ve kullanıcının etkisi olmadan çevresinde bulunan sistemler ile iletişime geçen uygulamalar incelenecektir. Deneysel prototipler geliştirilerek eğitim, veri toplama, iletişim protokolleri, bulut erişimi ve analizleri Kuzey Kıbrıs ekibi tarafından incelenecektir. Ankara kampusu ekibi bu aşamaların fonksiyonel testlerinin otomatize edilmesi üzerine çalışacaktır. Geliştirilen s...
Citation Formats
Ş. E. Schmidt, “AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS) İÇİN GERÇEK ZAMANLI HABERLEŞME: DENEYSEL ÖLÇÜMLER VE MİMARİ ÖNERİSİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58971.