Fiber optik MEMS mikrofonların tasarımı ve karakterizasyonu

2018-12-31
Ses dalgalarını elektriksel sinyallere çeviren aletler olan mikrofonlar MEMS teknolojisiyle geliştirilmektedir. MEMS mikrofonlar ivmelenmeye dayanıklılığı, düşük enerji tüketimi, uzun süreli kararlı performansı, yüksek duyarlılığı ve küçük boyutları ile taşınabilir teknolojilerde kullanım için ideal duruma gelmiştir. MEMS fiber optik mikrofonlar elektromanyetik etkilere dayanıklı olmaları, çok az kayıplı fiber optik kablolar ile sinyallerin kilometrelerce uzağa taşınabilmesi, yüksek sıcaklık değerlerinde çalışabilmeleri ile dağıtık sensör ağlarında ve tehlikeli endüstriyel ortamlarda kullanılmaktadır. Üretilecek olan MEMS aygıtı, optik fiber kablo ucu yapısı ile entegre edilecektir. Fiber optik kablodan gelen lazer ışının bir kısmı membranından Fabry-Perot girişimi oluşturarak geri yansıyacak ve fiber optik girişimsel hareket sensörüne gidecektir. Bu sayede yüksek transfer faktörlü ve dinamik tepki aralıklı ayarlanabilir MEMS fiber optik mikrofon cihazları elde edilecektir. Önerilen projenin amacı, MEMS temelli fiber optik mikrofon geliştirilmesi ve karakterizasyonudur. Proje kapsamındaki çalışmalarla lazer ile ölçüm gerçekleştiren MEMS aygıtların geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanması, geliştirilen MEMS mikrofon tasarımlarının ve ekonomik mikroüretim süreçlerinin yeni nesil MEMS aygıtların geliştirilmesini hızlandırması ve ülkemizin bu teknolojiyle refaha çıkması amaçlanmaktadır.

Suggestions

Fiber Lazerle Bütünleşik Terahertz Spektrometre
Altan, Hakan; Keskin, Hakan(2016-12-31)
Elektromanyetik ışık tayfının 100 GHz (λ=3 mm) ve 10 THz (λ=30 μm) aralığına denk düşen terahertz bölgesi, benzersiz bilgiler içerdiği için bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Öte yandan, THz frekanslarının üretiminde elektronik ve optik yöntemlerin aynı anda kullanılması gerektiğinden, ışık tayfının optik ve elektronik bölgelerinde gerçekleşen gelişmeleri aynı oranda THz bölgesinde görememekteyiz. Günümüze kadar geliştirilen teknikler hassas ve her aşamasında optimizasyon gerektiren karmaşık sistemler...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Türkay, Deniz; Soltanpoor, Wiria; Koç, Mehmet; Özcan, Can; Ghasemikashtiban, Milad(2018-12-31)
Fotolüminesans yönteminde numuneler ışık ile uyarılır ve numuneden tekrar ışık toplanır. Numuneden gelen ışık numunenin optik karakteri (bant aralığı ve kusur çeşidi ve yoğunluğu) hakkında bilgi verir. Standart fotolüminesans deneyinde, uyarım için kullanılan ışığın enerjisinin ilgilenilen optik geçişin enerjisinden daha büyük olması gerekmektedir.Güneş hücrelerinin fotolüminesans ölçümleri sayesinde elektron ve deliklerin yaşam süreleri belirlenebilir. Fotolüminesans şiddetinin fazla olması elektron ve del...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Bektaş, Gence; Soltanpoor, Wiria; Acar, Beran; Naghinazhadahmadi, Parisa; Hadibrata, Wisnu; Şahiner, Mehmet Cem; Koç, Mehmet(2017-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı, yukarıda bilgilerin verilen 10 öğrencinin de tezleri çerçevesinde üretikleri örneklerin fotolüminesans haritalarının çıkarılmasıdır. Proje çerçevesinde, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek, aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak, sonuçlar incelenecek, uygun olanlar rapor edilecek ve yayınlanacaktır.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri i...
Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2018-12-31)
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjis...
Sensör Uygulamaları İçin THz Metamalzeme Yapıların Geliştirilmesi
Altan, Hakan; Yıldırım, İhsan Ozan; Nebioğlu, Mehmet Ali; Akkaya, Merve; Alkuş, Ümit(2017-12-31)
Terahertz teknolojisinde metamalzemeler, doğal malzemelerden elde edilemeyen elektromanyetik özellikler gösterdiği ve istenen fonksiyonellikte tasarlanabildiğinden, yapay optik elemanların tasarımında önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda elektromanyetik spektrumunun farklı frekanslarında çeşitli uygulamalar için metamalzeme alanında çok fazla araştırma yapılmış ve bu çalışmalar büyük ilgi görmüştür. Metamalzemeler geometrik olarak ölçeklendirilebilirler ve böylece radyo, mikrodalga, milimetre-dalga, uzak...
Citation Formats
B. Bayram, “Fiber optik MEMS mikrofonların tasarımı ve karakterizasyonu,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58984.