Nano-akışkan ısıl iletkenlik ölçümleri için bir deney düzeneğinin geliştirilmesi

2014-12-31
Okutucu Özyurt, Hanife Tuba
Yalçın, Mustafa
Jafari Khousheh Mehr, Rahim
Nanoakışkan, nanometre boyutundaki parçacıkların, su, etilen glikol ve benzeri bir baz akışkan içindeki süspansiyonu olarak tanımlanabilir. Nanoakışkanlar günümüzde ticari veya araştırma amaçlı olarak üretilmekte, elektronik soğutma, hızlı soğutma ısıl işlemi, mikro-biyo-sistemlerde akış, triboloji ve yağlama mühendisliği gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Metal nanoparçacıklar içeren nanoakışkanlar, bir ısı değiştiricide kullanıldıklarında, baz akışkanlara göre daha iyi ısı transfer performansı göstermektedirler. Isı transferindeki bu artış, artan ısıl iletkenliğe, küçük boyutlu çok sayıda parçacığın sağladığı ısı transfer alan artışına, ve Brown hareketine bağlanmaktadır. Isı transfer artışını doğru değerlendirebilmek için, nano-akışkan üreticilerinin çoğu zaman bilgi sahibi olmadığı, ısıl iletkenlik, özgül ısı, viskozite gibi özelliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Nanoakışkanların ısıl iletkenlik ölçümleri için çok sayıda teorik yöntem geliştirilmiştir. Daha az sayıdaki deneysel ölçümler ise genellikle birbiri ile ve teori ile çelişen sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile nanoakışkanların ısıl iletkenliklerini ölçmeye yönelik bir deney düzeneğinin tasarım, üretim ve testlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.