Hide/Show Apps

Teknoloji, tasarım ve inovasyon merkezi destek hizmetleri projesi

2017-12-31
Sorguç, Arzu
Küçüksubaşı, Fatih
Alkan, Serkan
Ülgen, Serkan
Bu proje kapsamında yapılacak olan etkinlikler, üniversitemizin disiplinlerarası yetkinliğini artırmak ve sanayi ile etkileşimi güçlendirerek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tasarım ve inovasyon faaliyetlerine katılımı özendirecektir.