Hide/Show Apps

MİNİ/MİKRO KANALLI İKİ FAZLI SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE DENEYSEL PERFORMANS ANALİZLERİ

Mini/mikro boyutlu iki fazlı soğutma sistemi, iki mikro kanallı eşanjörün borular ile bağlanmasıyla ve akışkanın pompa ile iletilmesiyle oluşur. Sıcak tarafta bulunan optimize edilmiş ısı değiştirici ısıyı yarıiletken cihazdan alır ve soğutucuya hissedilir ısı ve faz değişim ısısı olarak verir. Daha sonra bu iki fazlı soğutucu pompa ile daha büyük olan mikro kanallı ısı değiştiriciye taşınır ve yoğunlaşma gerçekleşir. Bu ısı değiştirici kullanım alanına göre birçok değişik formda bulunabilir. Yürütülmesi planlanan çalışmada, 100-300 W/cm2 soğutma yüklerini karşılayabilecek iki fazlı sıvı soğutma sistemi deney düzeneği kurulumu gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Soğutma çevrimi deney düzeneğinde kompresör yerine pompa ya da fan kullanılacaktır. Üretilen deney düzeneği ile soğutma sıvısının çevrimin herbir bileşenine giriş ve çıkıştaki basınç ve sıcaklığı ölçülerek sistemin performans karakterizasyonu yapılacak, evaporator ve kondenserin çalışma basınç aralıklarının sistemin performans katsayısını nasıl etkilediği araştırılacak, Carnot soğutma çevrimi ile bu performans katsayısı karşılaştırılacaktır.