MİNİ/MİKRO KANALLI İKİ FAZLI SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE DENEYSEL PERFORMANS ANALİZLERİ

2017-12-31
Mini/mikro boyutlu iki fazlı soğutma sistemi, iki mikro kanallı eşanjörün borular ile bağlanmasıyla ve akışkanın pompa ile iletilmesiyle oluşur. Sıcak tarafta bulunan optimize edilmiş ısı değiştirici ısıyı yarıiletken cihazdan alır ve soğutucuya hissedilir ısı ve faz değişim ısısı olarak verir. Daha sonra bu iki fazlı soğutucu pompa ile daha büyük olan mikro kanallı ısı değiştiriciye taşınır ve yoğunlaşma gerçekleşir. Bu ısı değiştirici kullanım alanına göre birçok değişik formda bulunabilir. Yürütülmesi planlanan çalışmada, 100-300 W/cm2 soğutma yüklerini karşılayabilecek iki fazlı sıvı soğutma sistemi deney düzeneği kurulumu gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Soğutma çevrimi deney düzeneğinde kompresör yerine pompa ya da fan kullanılacaktır. Üretilen deney düzeneği ile soğutma sıvısının çevrimin herbir bileşenine giriş ve çıkıştaki basınç ve sıcaklığı ölçülerek sistemin performans karakterizasyonu yapılacak, evaporator ve kondenserin çalışma basınç aralıklarının sistemin performans katsayısını nasıl etkilediği araştırılacak, Carnot soğutma çevrimi ile bu performans katsayısı karşılaştırılacaktır.

Suggestions

Doğal veya Zorlanmış Taşınım ile Soğutulan Düz Panel Ekran Uygulamalarında Tasarım Kriterlerinin Deneysel ve Sayısal Modellemesi ve Optimizasyonu
Bayer, Özgür(2015-12-31)
Düz panel ekranlar, elektrik ile kutuplaşabilen kimyasal bileşenlerin, içlerinden geçirilen ışığı kırma özelliklerinden faydalanarak yarı geçirgen yüzeylerde görüntü oluşturmakta kullanılan aygıtlardır. Çalışma prensipleri gereği, kullandıkları ışık kaynakları oldukça fazla ısı üretimine sebep olmaktadır. Bu yüzden ısınmaya sebep olan fenomenlerin analitik olarak incelenmesi ve soğutma hedeflerine bağlı olarak bir çok farklı ölçekteki ekran için uygulanabilir parametrik bir soğutma modellemesi geliştirilme...
NANO AKIŞKAN GEÇİŞLİ MİKROKANALLI ISI ALICILARIN MEMS TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİMİ VE MİKROÇİP SOĞUTULMASINDA KULLANIMI
Külah, Haluk; Jafari, Rahim; Koyuncuoğlu, Aziz; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba(2012-04-15)
Bu proje kapsamında, yüksek alan/hacim oranları sayesinde geleneksel hava soğutma yöntemlerine göre çok daha etkin soğutma sağlayan mikrokanallı ısı alıcıların mikroçip soğutulmasındaki performansları incelenmiştir. Literatürde sunulan örneklerden farklı olarak, CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor: Bütünleyici Metal Oksit Yarıiletken) entegre devre tasarım süreci ile uyumlu, özgün bir MEMS üretim tekniği kullanılarak, monolitik (tek tabanlı) bir mikrosoğutma sistemi elde edilmiştir. Bu sayede, CMO...
AlGaN/GaN HEMT Aygıtların Isıl Performansında Radyasyonun Önemi
Dönmezer Akgün, Fatma Nazlı; Kara, Doğacan; Azarifar, Mohammad; Gholivand, Hamed(2016-12-31)
AlGaN/GaN HEMT aygıtlarının kullanım alanları gittikçe artmakta ve melez (ing. hybrid) otomotivlerden, askeri radar uygulamalarına kadar farklılık gösteren yüksek güç ve frekans uygulaması gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu aygıtların yüksek güç uygulamalarında kullanılması ve çok ince filmlerden oluşan yapısı nedeniyle ısınma problemleri gözlemlenmiştir. Isınma problemlerini daha iyi anlamak, aygıtların sıcaklıklarını azaltmak ve böylece daha iyi elektriksel performanslar elde etmek için ısıl be...
Hareket halindeki bir pistonda mikron altı piston-silindir aralıklarının girişimölçer kullanılarak ölçülmesi
Dursunkaya, Zafer(2017-12-31)
Bu proje çerçevesinde Makina Mühendisliğindeki fiber-optik lazer girişimölçer düzeneği ile buzdolaplarında kullanılan küçük çaplı hermetik bir kompresörün silindir-piston aralıkının hareket halindeki değişiminin eksen boyunca ölçülmesi planlanmıştır. En fazla 5~10 mikrometre büyüklüğündeki bu küçük aralıkların termodinamik çevrim sırasında ölçülmesi, pistonun ikincil dinamiğinin anlaşılması ve piston tasarımının iyileştirmesi açısından önemlidir. Yürütülecek olan bu proje bir Yüksek Lisans tezinin çalışma...
DEVELOPMENT OF SMALL SIZE UNCOOLED INFRARED MICROBOLOMETER PIXEL
Tekin, Baran utku; Akın, Tayfun; Turan, Raşit; Department of Micro and Nanotechnology (2021-9)
This thesis reports the development of 12 µm pixel pitch single layer microbolometer structures for use in the 8-12 µm wavelength regions, following recent trends in the last decade in microbolometers. Various pixel structures are designed, simulated, fabricated, and characterized to obtain acceptable detector performance in these small pixels. The pixel structures are improved by reducing the pixel thermal conductance and by using planar type electrode structures where the active material is selected as V...
Citation Formats
Ö. Bayer, “MİNİ/MİKRO KANALLI İKİ FAZLI SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE DENEYSEL PERFORMANS ANALİZLERİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59019.