Hareket halindeki bir pistonda mikron altı piston-silindir aralıklarının girişimölçer kullanılarak ölçülmesi

2017-12-31
Bu proje çerçevesinde Makina Mühendisliğindeki fiber-optik lazer girişimölçer düzeneği ile buzdolaplarında kullanılan küçük çaplı hermetik bir kompresörün silindir-piston aralıkının hareket halindeki değişiminin eksen boyunca ölçülmesi planlanmıştır. En fazla 5~10 mikrometre büyüklüğündeki bu küçük aralıkların termodinamik çevrim sırasında ölçülmesi, pistonun ikincil dinamiğinin anlaşılması ve piston tasarımının iyileştirmesi açısından önemlidir. Yürütülecek olan bu proje bir Yüksek Lisans tezinin çalışma konusudur.

Suggestions

Hybridization of single flash geothermal power plant with biomass driven SCO2 topping cycle
Mutlu, Balkan; Kazanç Özerinç, Feyza; Baker, Derek Keıth; Department of Mechanical Engineering (2020-9)
This study investigates the hybridization scenario of Kızıldere-1 single flash geothermal power plant with a biomass driven recompression sCO2 topping cycle where a solid local biomass source, olive residue, is used as a fuel. The combustion characteristics, kinetic parameters and slagging-fouling potential of the fuel are determined using TGA, Coats-Redfern Method and XRF analysis, respectively. The apparent activation energies for two observed major stages of combustion under the heating rate of 20 °C/...
Femtosaniye kızılötesi lazerle silisyum pul içi gömülü kırınım yapılarının 5 mikrometre altı çözünürlükle doğrudan yazılması
Bek, Alpan; Öztürk, İbrahim Murat; Idikut, Firat(2018-12-31)
Projenin amacı, bizim keşfettiğimiz ve dünyada ilk kez silisyumun (Si) yüzey-altında ve 3 boyutlu olarak işlenmesine olanak sağlayan bir tekniği geliştirerek gömülü kırınımsal optik elemanların üretimi için sisteme yüksek çözünürlük kazandırmaktır. Bu teknikte kristal Si’un içinde kristal yapısı bozulmuş Si yapılar, Si’un geçirgen olduğu 1,5 μm dalgaboyunda çalışan kısa (femtosaniye) lazer atımlarının Si içinde doğrusal olmayan bir geri besleme mekanizmasıyla kendiliğinden oluşmaktadır. Yapıların...
Bilgi toplumu teknolojileri için anten sistemleri ve algılayıcılar
Cihangir, Aykut; Akın, Tayfun; Hızal, Altunkan; Demir, Şimşek; Güçlü, Caner; Alatan, Lale; Topallı, Nihan; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2010)
Bu proje kapsamında, özellikle milimetre-dalga frekanslarında çalışan yeniden şekillendirilebilir anten, elektronik taramalı dizi anten ve yansıtıcı dizi anten tasarımı, üretimi ve ölçümleri yapılmıştır. Yeniden şekillendirilebilirlik özelliği için farklı teknolojiler kullanılmıştır. Huzmesi yönlendirilebilen sur biçimli mikroşerit yürüyen dalga anten dizisi X-bant uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlamış, üretilmiş ve ölçülmüştür. Antenin ana huzmesinin istenilen yöne elek...
A Comparative Analysis of Entry to Home Ownership Profiles: Turkey and the Netherlands
Sarıoğlu Erdoğdu, G. Pelin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Merkezi konut politikalarının hemen hiç olmadığı bir ortamda yaşanan hızlı kentleşme, Türkiye’ye özgü bir mülkiyet deseninin oluşmasına neden olmuştur: Ev sahipliği % 64.16 oran ile en yaygın mülkiyet türü iken, tamamı özel olan kiralık kesim, stoğun % 28.01’ini kapsamaktadır. Konut finansman sisteminin 2007’ye kadar var olmayışı ve uygulanan yetersiz konut politikaları sonucunda serbest piyasa mekanizması konut stoğunun üretiminde önemli yer tutmuştur. Hollanda’da ise, ev sahipliği ve kiracılık birbirini d...
S235 Çeliğinin MAG Köşe Kaynağında Farklı Sabitleme Noktalarına Bağlı Gelişen Çarpılma Eğilimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Tahmin Edilmesi
Bedir, Elif; Batıgün, Caner; Gür, Cemil Hakan (null; 2015-11-21)
Bu çalışmada, S235 yapı çeliği plakalarına uygulanan MAG köşe kaynağı işlemi esnasında kullanılan sabitleme sisteminin yapıda meydana gelen deformasyon eğilimi üzerindeki etkisi incelenmiş ve deformasyonun önceden tayin edilebilirliği tartışılmıştır. Uygulanan sabitleme düzeninin yapıda kapladığı hangi faktörlere bağlı olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Farklı sabitleme sistemleri kullanılarak MAG kaynağına tabi tutulan S235 tipi çelik plakalarda meydana gelecek olan deformasyon, “Weld Planner” yazılımı kull...
Citation Formats
Z. Dursunkaya, “Hareket halindeki bir pistonda mikron altı piston-silindir aralıklarının girişimölçer kullanılarak ölçülmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59024.