Hide/Show Apps

Hareket halindeki bir pistonda mikron altı piston-silindir aralıklarının girişimölçer kullanılarak ölçülmesi

2017-12-31
Dursunkaya, Zafer
Jafari Tabrizi, Atae
Bu proje çerçevesinde Makina Mühendisliğindeki fiber-optik lazer girişimölçer düzeneği ile buzdolaplarında kullanılan küçük çaplı hermetik bir kompresörün silindir-piston aralıkının hareket halindeki değişiminin eksen boyunca ölçülmesi planlanmıştır. En fazla 5~10 mikrometre büyüklüğündeki bu küçük aralıkların termodinamik çevrim sırasında ölçülmesi, pistonun ikincil dinamiğinin anlaşılması ve piston tasarımının iyileştirmesi açısından önemlidir. Yürütülecek olan bu proje bir Yüksek Lisans tezinin çalışma konusudur.