Kriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Modellenmesinin Nonlineer Analize Etkisi

2008-12-31
Bu projede Perform programının panel elemanları kullanılarak BAP-2006-03-03-01 projesinde oluşturulan model kalibre edilecek ve alınan sonuçlar gerçek deney verileriyle karşılaştırılacatır. Bu programın seçilmesinin nedeni daha önce ampirik olarak elde edilmiş moment-dönme eğrileriyle bu programın kullanılmış olması ve kiriş-kolon birleşim bölgeleri kapsamlı modellerle tanımlanmadığı halde ampirik bir çalışmanın bile bu bölgelerin rijit kabul edilmesine oranla çok daha gerçekçi bulgular edinilmesidir. Modelin güvenilirliği deney verileriyle analitik sonuçların karşılaştırılması sonucu kanıtlandıktan sonra bu model bir betonarme moment çerçeve binanın zaman tanım alanında nonlineer analizinde kullanılacaktır. Analizde kullanılacak bina dizayn standartlarına uygun olarak dizayn edilecek, modelin değişik geometrik birleşimlerde kullanılması sağlanacaktır. Analizde değişik deprem verileri kullanılarak deprem merkezinin yakınlığının binanın davranışındaki etkileri de incelenecektir. Aynı bina kiriş-kolon birleşim bölgeleri rijit olarak kabul edilip aynı deprem yükleri altında analiz edilerek modelin nonlineer analize getirisi ölçülecektir.

Suggestions

Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Sismik Davranışı İçin Geliştirilen Analitik Modelin Kalibrasyonu
Burak Bakır, Burcu(2009-12-31)
Kiriş-kolon bağlantılarının performansının betonarme moment çerçeve binaların deprem altındaki davranışlarını belirleyici karakteristiklerden biri olması nedeniyle bu bölgelerin modellenmesi konusunda bir çok çalışma yapılmış fakat bu çalışmaların çoğu pratiğe uygulanamadığı için verimli sonuçlar alınamamıştır. Mühendislik firmalarının kullanabileceği basitlikte fakat gerçeği yansıtabilen bir bağlantı bölgesi modelinin ihtiyacı son zamanlarda binaların diğer elemanlarının detaylı modelleri geliştirildikçe d...
Krokus insansız hava aracı ön fizibilite projesi
Akgün, A. Mehmet; Alemdaroğlu, Nafiz; Ertem, Özcan; Yağcı, Hüseyin; Tekinalp, Ozan(1994)
Bu çalışmada Krokus Mühendislik Hizmetleri adlı firmanın ön tasarımını yaparak TÜBiTAK'a geliştirme desteği için başvurduğu Kıvılcım adlı İnsansız Hava Aracı'nın ön yapılabilirlik (fizibilite) incelemesi gerçekleştirilmiştir. Kıvılcım, gövdesi yere dik konumdayken dikine kalkış yapması, yatay uçuşa geçmesi, tekrar dik konuma geçerek askıda kalabilmesi ve dik olarak inmesi öngörülen bir uçaktır. Yapılabilirlik ağırlıklı olarak teknik açıdan irdelenmiş bu arada firmanın öngördüğü mali ve idari konular (bütçe,...
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Algoritmik Ticaret ve Finansal Araçlar için Gerçek Zamanlı Çalışan Bir Prototip
Uğur, Ömür; Aladağlı, Emine Ezgi; Tekin, Özge(2018-12-31)
Bu çalışmada gerçek zamanlı çalışan algoritmik alım-satım (algorithmic trading) prototipi oluşturulması planlanmaktadır. Bu prototip kendi içinde data üreten ve bu datayı kullanan, hatta gerektiğinde gerçek piyasa datasını da kullanabilecek bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu sistem içerisindeki modeller yapay piyasa verilerini oluşturacak ve oluşturulan bu veriler üzerinden algoritmik alım-satım teknikleri ile portföy analiz ve optimizasyon teknikleri incelenebilecektir. Bu sistemin işleyişinde finans müh...
A multi-temporal masking classification method for field-based agricultural crop mapping
Arıkan, Mahmut; Türker, Mustafa; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2003)
This study describes the field-based classification of agricultural crops using multi-date Landsat 7 ETM+ images acquired in May, July, and August 2000. The study area is located in north-west of Turkey with a size of about 1 5 km x 1 1.3 km and grows a variety of crops. The objective was to identify the summer (August) crops within the agricultural fields. The classification methodology is based on a multi- temporal masking of Landsat 7 ETM+ images. First, a supervised per-pixel classification of the three...
Citation Formats
B. Burak Bakır, “Kriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Modellenmesinin Nonlineer Analize Etkisi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59033.