Kriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Modellenmesinin Nonlineer Analize Etkisi

2008-12-31
Bu projede Perform programının panel elemanları kullanılarak BAP-2006-03-03-01 projesinde oluşturulan model kalibre edilecek ve alınan sonuçlar gerçek deney verileriyle karşılaştırılacatır. Bu programın seçilmesinin nedeni daha önce ampirik olarak elde edilmiş moment-dönme eğrileriyle bu programın kullanılmış olması ve kiriş-kolon birleşim bölgeleri kapsamlı modellerle tanımlanmadığı halde ampirik bir çalışmanın bile bu bölgelerin rijit kabul edilmesine oranla çok daha gerçekçi bulgular edinilmesidir. Modelin güvenilirliği deney verileriyle analitik sonuçların karşılaştırılması sonucu kanıtlandıktan sonra bu model bir betonarme moment çerçeve binanın zaman tanım alanında nonlineer analizinde kullanılacaktır. Analizde kullanılacak bina dizayn standartlarına uygun olarak dizayn edilecek, modelin değişik geometrik birleşimlerde kullanılması sağlanacaktır. Analizde değişik deprem verileri kullanılarak deprem merkezinin yakınlığının binanın davranışındaki etkileri de incelenecektir. Aynı bina kiriş-kolon birleşim bölgeleri rijit olarak kabul edilip aynı deprem yükleri altında analiz edilerek modelin nonlineer analize getirisi ölçülecektir.
Citation Formats
B. Burak Bakır, “Kriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Modellenmesinin Nonlineer Analize Etkisi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59033.