Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Sismik Davranışı İçin Geliştirilen Analitik Modelin Kalibrasyonu

2009-12-31
Kiriş-kolon bağlantılarının performansının betonarme moment çerçeve binaların deprem altındaki davranışlarını belirleyici karakteristiklerden biri olması nedeniyle bu bölgelerin modellenmesi konusunda bir çok çalışma yapılmış fakat bu çalışmaların çoğu pratiğe uygulanamadığı için verimli sonuçlar alınamamıştır. Mühendislik firmalarının kullanabileceği basitlikte fakat gerçeği yansıtabilen bir bağlantı bölgesi modelinin ihtiyacı son zamanlarda binaların diğer elemanlarının detaylı modelleri geliştirildikçe daha da çok hissedilmektedir. 2006 yılında desteklenen BAP-2006-03-03-01 projesinde kiriş-kolon birleşim bölgelerinde oluşan deformasyonları hesaba katan bir model oluşturulturulmuştur. Bu model birleşim bölgelerindeki kesme mukavemeti ve rijitliğindeki azalmayı ve donatı kaymasından dolayı oluşacak deformasyonları içermektedir. Bu projede oluşturulan modelin daha önceden yapılan deneylerin verileri kullanılarak kalibre edilmesi ve böylece deneylerin deprem yükü altındaki davranışını gerçekçi olarak göstermesi sağlanacaktır. Kalibrasyon sırasında BAP-2006- 03-03-01 projesinde veri eksikliği nedeniyle hesaba katılamamış parametreler de kullanılarak birleşim bölgelerinin performansındaki değişimler incelenecektir.

Suggestions

Kiriş destekli kompozit bir plakanın bir arada uygulanan eksenel ve kesme yükü altında burkulma ve burkulma sonrası davranışlarının incelenmesi
Akay, Erkan; Yaman, Yavuz (null; 2015-10-01)
Bu çalışmada kesme ve eksenel basma yükü altında, tabakalı karbon fiber takviyeli kompozit bir plakanın burkulma öncesi ve sonrası davranışları araştırılmıştır. Eksenel basma yükünün yanında eş zamanlı kesme yüküne de maruz kalan kiriş destekli plakalarda, özellikle burkulma sonrası davranışların oldukça karmaşık olmasından dolayı sonlu elemanlar yöntemi gibi sayısal tabanlı bir çözücü olmadan panel davranışlarını hesaplamak oldukça zordur. Bu çalışmada, sonlu elemanlar modelleme yönteminin doğrulanması ve ...
Farelerde Ağrıya Bağlı Yüz İfadesinin Otomatik Değerlendirilmesi (FARE-MİMİK)
Koçak, Eren Emine; Halıcı, Uğur; Dalkara, Turgay; Ulusoy, İlkay(2018)
Moleküler agrı mekanizmalarının temellerinin anlasılmasındaki önemli ilerlemelere veendüstrideki büyük yatırımlara karsın, agrı kesici ilaç gelistirme için yapılan temel arastırma ileklinik uygulama arasındaki translasyonel çalısmalardaki basarılar oldukça sınırlı kalmıstır. Buarayısın önündeki önemli engellerden biri mevcut hayvan modellerindeki sezinlenebilirlik(specifity) basarısının düsük olması, dolayısı ile gelistirilecek ilaçlar için hızlı ve güvenilir birdeneysel tarama testinin bulunmamasıdır. Bu i...
Kiriş benzeri bir yapının farklı sayıda kural içeren bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak ve pizeoelektrik uyarıcılar ile aktif titreşim kontrolünün performans kıyaslamasi
Şenöz, Erdem Rahmi; Şahin, Melin (null; 2016-09-28)
Bu çalışmada kirişin aktif titreşim kontrolünün bulanık mantık kontrolcüsü kullanarak sağlanması gösterilmiştir. Test düzeneği, bir ucu sabitlenmiş ve diğer ucu serbest olan alüminyum kirişin sabit ucuna yakın her iki yüzeyine simetrik ve yan yana yerleştirilmiş 4 adet piezoelektrik yamalardan elde edilmiş akıllı kirişten oluşmaktadır. Bu piezo-kiriş sistemi birinci rezonans frekansında bozucu sinyal ile titretilerek kontrolcü sinyali ile bastırılması amaçlanmıştır. Kontrolcü olarak alışagelmiş geleneksel k...
Accuracy analyses of numeric weather prediction-based stratiform and convective precipitation shortterm forecasts over Turkey
Aydın, Beril; Yücel, İsmail; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Department of Civil Engineering (2023-1)
This study was carried out to determine whether convective and stratiform (large-scale) precipitation datasets obtained from 5 model forecast-based products would be an adequate alternative for regions where station-based observation networks are sparse. Verification of precipitation types (convective or stratified) from numerical weather forecast (NWP) models (ALARO, CFS, ECMWF HRES, GFS, WRF) is done using station-based observations. Statistical assessments between these precipitation types in different t...
Kirişle Güçlendirilmiş Kabuk Yapılar İçin Yapay Sinir Ağ Bazlı Analiz Yöntemi Geliştirilmesi
Cankur, Anıl; Gürses, Ercan (2017-09-05)
Bu çalışmanın amacı, kirişle güçlendirilmiş kabuk yapıların tasarımına yönelik bir araç geliştirmektir. Geliştirilecek aracın bu yapıların yük taşıma kapasitesini ve ağırlığını hızlı şekilde belirlemesi gerekmektedir. Bu amaçla, Python 2.7 programı kullanılarak yazılmış bir betikle 1440 farklı güçlendirilmiş kabuk yapının sonlu elemanlar (SE) modeli oluşturulmuş ve ticari SE programı olan ABAQUS kullanılarak bu modeller analiz edilmiştir. Yazılan betik, modelin oluşturulması, modelin analizi, burkulma yükün...
Citation Formats
B. Burak Bakır, “Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Sismik Davranışı İçin Geliştirilen Analitik Modelin Kalibrasyonu,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59040.