Hidrometeorolojik model sisteminde uydu verisinden elde edilmiş bulut asimilasyonu

2019-11-10
Hidrometeorolojik model sisteminde uydu verisinden elde edilmiş bulut asimilasyonu Dr. Ismail YucelMiddle East Technical University, Department of Civil Engineering, Water Resources Laboratory, Phone: 210 2487, E-mail: iyucel@metu.edu.trSayısal hava tahmin modellerinde kullanılan veri asimilasyonu modelin sınır ve başlangıç değerlerini sağlaması yanında, modelin ürettiği değerleri düzeltmede kullanılan bir mekanizmadır. Orta ölçek bölgesel sayısal hava tahmin modelinin tanımlanması yapılarak, bu modellerde veri asimilasyon tekniklerinin kullanılmasının avantajları değerlendirilecektir. Model fizik ve dinamikleri ile uyumlu şekilde gözlem değerlerinin modele asimile edilmesini göstermek için uydu verilerinden elde edilen bulut örtüsünün modelde kullanımı gösterilecektir. Üç boyutlu bulut verileri yatay dağılımını uydu verilerinden elde ederken düşey dağılımı model simülasyonlarından ve GOES infrared bandının sunduğu bulut-tepe yüksekliği değerlerinden almaktadır. Karşılaştırmalar bulut asimilasyonlu ve asimilasyonsuz şekilde gözlem ve model değerleri arasında yapılmıştır.Bulut asimilasyonlu simülasyonların modelin yüzey radyasyon ve yağış değerlerindeki zamansal ve yersel dağılımını çok önemli bir şekilde düzelttiği görülmüştür. Keywords: Bulut asimilasyonu, uydu verisi, orta ölçke hava tahmin modeli
UZALMET2019, 11 - 15 November 2019,

Suggestions

Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Minerallerin değişik ortam ve koşullarda öğütülmesinin kırılma, ıslanma, şekil ve morfolojik özelliklere etkisi
Yekeler, Meftuni; Hiçyılmaz, Cahit; Ulusoy, Uğur; Özkan, Alper(2002)
Bu çalışmanın ilk kısmı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk olarak, kalsit, barit ve linyit kömürünün laboratuvar ölçekli porselen bilyalı değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülmesiyle kırılma parametreleri ($S_$i ve $B_{i,j}$) belirlenmiş ve öğütme ürünlerinin tane boyu dağılımları elde edilmiş ve bu boyut dağılımlarının kendilerinin PSUSIM adlı program kullanılarak simülasyonları yapılmıştır. İkinci aşamada, değirmende kuru, yaş ve kimyasal madde ile yaş öğütülen farklı besleme boyutu fraksiyonu ...
Makro Gözenekli PHBV-ELP iskelelerin kemik doku mühendisliğinde kullanımı Bone Tissue Engineering Using Macroporous PHBV-ELP Scaffolds
Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, kolay uygulanan bir yöntem olan ıslak eğirme tekniği ile üretilmiş şekli, boyutu ve biçimi (gözenekliliği ve gözenek bağlantıları) kontrol edilemeyen iskeleler ile, ileri bir üretim yöntemi olan, hızlı prototipleme ile yapısal özellikleri (gözenekliliği, gözenek büyüklüğü, gözenek dağılımı ve şekli, iskele şekli) önceden modellenenerek üretilmiş iskelelerin geometrik ve mekanik özelliklerini kıyaslayarak, kemik dokusu için hücre tutunmasını, çoğalmasını ve farklılaşmasını sağlayan en uy...
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan gravimetrik sensör aygıtı
Külah, Haluk (Türk Patent Enstitüsü, 2012-6-7)
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan, yüzeyine tutunan kütle değişimini ölçerek biyolojik hücre ve analitleri algılayan bir kütle sensör aygıtı dört ana gruptan oluşmaktadır: kanal tabanına yerieştirilebilen bir rezonatör, rezonatörü biyo-aktifleştiren bileşenler, mikro-akışkan kanal, ve mikroüretim teknikleri, ve bunun ana bileşenleri ataletsel kütle (1), ataletsel kütleye bağlı tarak yapılan (2), katlanmış yay kolları (3),...
Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Prensipleriyle Rekombinant Pichia Pastoris İle Terapik Peotein Üresiminde Hücreiçi Tepkime Hızlarının Stratejik Analizi
Çalık, Pınar(2010-12-31)
Bu proje kapsamında rekombinant Pichia pastoris ile biyokimyasal reaksiyon mühendisliği prensipleri ile hücreiçi tepkime hızları analiz edilecek ve potansiyel darboğaz oluşturan tepkimeler belirlendikten sonra tepkime sistem uyarı-cevap yöntemi ile pertürbe edilerek hücreiçi tepkimelerin metabolik kontrol özellikleri araştırılacak ve terapatik protein üretimi için tepkimelerin yönlendirilmesi için stratejiler geliştirilecektir. RhGH üretiminde ürün seçimliliğini ve verimi artırmak için, hücreiçi tepkime h...
Citation Formats
İ. Yücel, “Hidrometeorolojik model sisteminde uydu verisinden elde edilmiş bulut asimilasyonu,” Antalya, Turkey, 2019, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.kongre2019.com/site.php?http://uzalmet.mgm.gov.tr.