Doğadan Esinlenerek Değiştirilmiş Düşük Süpürme Açılı Delta Kanatlarda Akış Yapısının Pasif Akıtma Tekniği ile Kontrolü

2017-12-31
Yavuz, Mehmet Metin
Çetin, Cenk
Çelik, Alper
Askeri savunmaya ve havacılık endüstrisine yenilikler katan, genelde delta kanat planformlarına sahip insansız savaş uçakları (UCAV), insansız hava uçakları (UAV), ve mikro hava araçları (MAV) dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bu kanatların sahip oldukları kompleks akış yapılarının anlaşılıp kontrol edilmeleri, uçuş performansının optimizasyonu ve kanat yüzey titreşiminin en düşük düzeyde tutulması için büyük önem arz etmektedir. Bu projede, geometrisi doğadan esinlenerek değiştirilmiş, düşük süpürme açısına sahip (45 derece) delta kanat akışının pasif yöntemlerle kontrolü hedeflenmiştir. Uygulaması oldukça pratik olan ve son yıllarda çalışmalarına hız verilen pasif kontrol tekniklerinden biri olan pasif akıtma yöntemi önceki çalışmalarımızda üzerinde çalışılan kenar şekilleri doğadan esinlenerek değiştirilmiş kanada uygulanarak kanat ucu girdap kırınımı ve yüzey akış ayrılmaları kontrol altına alınmaya çalışılacaktır. Deneyler Makina Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı’nda bulunan düşük hızlı rüzgâr tünelinde gerçekleştirilecek olup, sabit ve değişken basınç ölçümleri, hız ölçümleri ve kanat üzerinde akış görüntüleme yapılacaktır. Hücum açısı ve Reynolds sayısı bağımlılıkları da incelenecektir.
Citation Formats
M. M. Yavuz, C. Çetin, and A. Çelik, “Doğadan Esinlenerek Değiştirilmiş Düşük Süpürme Açılı Delta Kanatlarda Akış Yapısının Pasif Akıtma Tekniği ile Kontrolü,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59016.