Doğadan Esinlenerek Değiştirilmiş Düşük Süpürme Açılı Delta Kanatlarda Akış Yapısının Pasif Akıtma Tekniği ile Kontrolü

2017-12-31
Yavuz, Mehmet Metin
Çelik, Alper
Askeri savunmaya ve havacılık endüstrisine yenilikler katan, genelde delta kanat planformlarına sahip insansız savaş uçakları (UCAV), insansız hava uçakları (UAV), ve mikro hava araçları (MAV) dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bu kanatların sahip oldukları kompleks akış yapılarının anlaşılıp kontrol edilmeleri, uçuş performansının optimizasyonu ve kanat yüzey titreşiminin en düşük düzeyde tutulması için büyük önem arz etmektedir. Bu projede, geometrisi doğadan esinlenerek değiştirilmiş, düşük süpürme açısına sahip (45 derece) delta kanat akışının pasif yöntemlerle kontrolü hedeflenmiştir. Uygulaması oldukça pratik olan ve son yıllarda çalışmalarına hız verilen pasif kontrol tekniklerinden biri olan pasif akıtma yöntemi önceki çalışmalarımızda üzerinde çalışılan kenar şekilleri doğadan esinlenerek değiştirilmiş kanada uygulanarak kanat ucu girdap kırınımı ve yüzey akış ayrılmaları kontrol altına alınmaya çalışılacaktır. Deneyler Makina Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı’nda bulunan düşük hızlı rüzgâr tünelinde gerçekleştirilecek olup, sabit ve değişken basınç ölçümleri, hız ölçümleri ve kanat üzerinde akış görüntüleme yapılacaktır. Hücum açısı ve Reynolds sayısı bağımlılıkları da incelenecektir.

Suggestions

Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanatların Akış Yapılarının Deneysel Tekniklerle İncelenmesi.
Yavuz, Mehmet Metin(2014-12-31)
İnsansız savaş uçakları (UCAV) askeri savunmaya kattığı, ve insansız hava uçakları (UAV) ve mikro hava araçları (MAV) havacılık endüstrisine kattıkları yeniliklerden dolayı dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bunlarla direk ilişkili olarak, bu uçakların aerodinamiği son yıllarda oldukça popular araştırma konuları aralarında olmuştur. Genelde delta kanat planformlarina sahip bu uçaklar gerek sabit gerekse değişken uçuş durumlarında kompleks akış yapılarına sahiptirler. Bu kompleks ...
Dolgulu Kolonlarda Ultrason Yayılımın Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Uludağ, Yusuf(2015-12-31)
Bu alanda yapılan çalışmalardan pek çoğunda amaç Biot’un teorisini deneysel olarak gözlemleyerek, bu teorinin geçerliğini kanıtlamak adına yapılmıştır. Bu nedenle yapılan ölçümlerde kullanılan frekans değeri aralığı küçüktür. Bu çalışmada ise frekans değeri yüksek tutulacak ve gözeneklilik oranı ile parçacık boyutunun ses dağılımı üzerine etkisi gözlemlenecektir. Ultrasonic Doppler Velocimetry cihazı ile yapılan ölçümler düşük maliyet gerektirdiği, hızlı ölçüm yapabilme olanağı sağladığı ve opak ortamlar iç...
ÇOK TANELİ METALLERDE BÜYÜKLÜĞE BAĞLI PLASTİSİTE DAVRANIŞININ MİKROMEKANİK MODELLENMESİ
Yalçınkaya, Tuncay(2016-12-31)
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapı seviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahip araçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz cihazların servis ömür tahmini tamamen malzemenin davranışının temelini oluşturan etkenlerin anlaşılması ile mümkündür. Mikrometre ölçeğinde ve altında son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki kristal yapıya sahip malzemeler (örneğin metaller) büyük ölçekteki örneklerine göre, mi...
SIKIŞTIRMA – GENİŞLETME RAMPASINDA OLUŞAN ŞOK DALGASI SINIR TABAKA ETKİLEŞİMLERİNİN BÜYÜK GİRDAP BENZETİMLERİ İLE İNCELENMESİ
Sert, Cüneyt(2018-12-31)
Şok dalgası sınır tabaka etkileşimi uçaklar, roketler ve uzay mekikleri gibi sesüstü hızlarda hareket eden hava taşıtlarının performanslarını önemli bir ölçüde etkilemektedir. Bu etkileşim sürükleme kuvvetinde artışa, akış ayrılmasına ve akış kararsızlığına sebep olabilmektedir. Etkileşimin neden olduğu sorunları daha iyi tahmin edebilecek sayısal çözümlerin yapılması sesüstü hızlarda uçan hava araçlarının tasarımı için önemlidir. Bu problem viskoz – viskoz olmayan akış etkileşiminin en önemli örneklerinden...
Döner Kanat Aerodinamiği ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği – Autogyro Tasarım ve Analizleri
Sezer Uzol, Nilay; Orbay Akcengiz, Ezgi(2016-12-31)
Autogyro başarı ile uçan ilk döner kanatlı hava aracıdır. Autogyro’nun motoru pervaneyi kalkış ve düz uçuş sırasında çalıştırmak için kullanılır ve motor uçuş sırasında rotor’a bağlı değildir. Rotor motordan bir güç gereksinimi duymadan aracın ileri hareketi ile kendine doğru gelen hava akışı sayesinde döner. Böylece belli bir dönüş hızına ulaşan rotor, bu hava akışı ile rotor kanatları/palaları üzerine etki eden kuvvetler sayesinde aracın havalanmasına, havada kalmasına ve ileri gitmesine yardımcı olur. He...
Citation Formats
M. M. Yavuz and A. Çelik, “Doğadan Esinlenerek Değiştirilmiş Düşük Süpürme Açılı Delta Kanatlarda Akış Yapısının Pasif Akıtma Tekniği ile Kontrolü,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59016.