Rekombinant İnsan Büyüme Hormonunun Ultrafiltrasyon ile Üretim Ortamından Ayırılması

2017-12-31
Proteinlerin ultrafiltrasyon ile ayırılmasında temel prensip proteinlerin çözeltideki boyutunun membran gözenek boyutundan farkına göre ayırmanın sağlanmasıdır. Membran yüzeyinin istenen yükte olacak şekilde modifiye edilmesi ve/veya besleme çözelti pH’ının değiştirilmesi ile proteinlerin yüzey yükünün değiştirilmesi söz konusudur. Ultrafiltrasyon ile proteinlerin saflaştırılmasındaki önemli bir diğer parametre de konsantrasyon polarizasyonu ve membran yüzeyinde jel oluşumudur. Konsantrasyon polarizasyonu, membranın seçiciliğini değiştirdiği gibi geçirgenliğini de düşürmekte; bunun da ötesinde membran yüzeyindeki protein konsantrasyonu proteinin çözünürlüğünü aştığında yüzeyde jel birikimi olmaktadır. Membran yüzeyinde jel birikimi, membran geçirgenliğini daha da düşürmesinin yanında, yüzeyden temizlenememesi durumunda membran ömrünü kısaltmaktadır. Önerilen proje kapsamında öncelikle çeşitli ticari membranlar hGH’nin üretim ortamındaki diğer proteinlerden ayırılması amacıyla denenecektir. Ortamda insan büyüme hormonuna yakın boyutta proteinlerin bulunması ve bu proteinlerin yüzey yükünün hGH’den farklı olması durumunda seçiciliği artırmak amacıyla membran yüzeyi pozitif veya negatif yüklü hale getirilecek şekilde modifiye edilecek, ve daha keskin bir ayırma sağlanmasına çalışılacaktır. Membranın ayırma özelliklerinin yanı sıra, işletim şartları da konsantrasyon polarizasyonu ve jel birikimini en aza indirirken en yüksek geçirgenliği elde edecek şekilde optimize edilecektir.
Citation Formats
P. Çalık, P. Z. Çulfaz Emecen, and B. Akcan, “Rekombinant İnsan Büyüme Hormonunun Ultrafiltrasyon ile Üretim Ortamından Ayırılması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59162.