Dağılan faz besleme hızının Pickering emülsiyonu oluşumuna etkisi

2018-12-31
Emülsiyonlar kozmetik, ilaç, gıda, boya ve petrol gibi pek çok endüstriyel proseste yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kullanımda olan emülsiyonların hemen hemen hepsi kimyasal yüzey aktif madde ile stabilize edilmektedir. Ancak bu kimyasal maddeler hem doğaya zararlıdır hem de kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıldığında insan sağlığına zararı veya rahatsız edici etkisi olabilmektedir. Kimyasal yüzey aktif maddelere en iyi alternatif hidrofilik veya hidrofofbik partiküllerdir. Bu şekilde üretilen emülsiyonlara Pickering emülsiyonları denilmektedir. Günümüzde Pickering emülsiyonları sadece bazı “kimyasalsız” olarak tanıtılan güneş kremlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Ancak çok daha yaygın olarak üretimlerinin yakın zamanda başlaması beklenmektedir. Bu durumda bu emülsiyonların üretiminde kullanılacak olan karıştırmalı tankların ve üretim süreçlerinin tasarlanması gerekmektedir. Bu projede, bu açığı kapatmak üzere emülsiyonun dağılan fazının tanka besleme hızının emülsiyon özellikleri üzerindeki etkisi incelenecektir. Çok dinamik bir süreç olan Pickering emülsiyonları üretiminde iki fazın (yağ ve su) maruz kaldığı türbülans, partiküllerin oluşan ara yüzey ile temas süresi gibi parametreler emülsiyon özelliklerini etkilemektedir. Bu sebeple dağılan faz besleme hızı da büyük önem taşımaktadır. Üç farklı karıştırıcı tipinin kullanıldığı karıştırmalı tanklarda farklı besleme hızlarında ve karıştırma sürelerinde oluşan emülsiyonların özellikleri karşılaştırılacaktır.
Citation Formats
İ. Ayrancı Tansık and D. Dönmez, “Dağılan faz besleme hızının Pickering emülsiyonu oluşumuna etkisi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59167.