Jeotermal Simülasyonlarda Çatlak – Matriks Teriminin İzotermal Olmayan Koşullarda İncelenmesi

2016-12-31
Akın, Serhat
Tavakkoli Osgouei, Yashar
Türkiye’deki jeotermal rezervuarlar dünyadaki benzerleri gibi doğal çatlaklı sistemlerden oluşmaktadır. Akış çatlak ağı içinde gerçekleşmektedir. Homojen poroz rezervuarların aksine doğal çatlaklı rezervuarların modelleme çalışmaları daha karmaşık ve daha zahmetlidir. Jeotermal rezervuar simülasyonlarının daha doğru ve gerçekçi yapılabilmesi çatlak – matriks transferinin doğru tahmin edilmesi sayesinde mümkündür. Literatürde çatlak – matriks katsayısını elde etmek için sunulmuş analitik ve deneysel çalışmalar sabit sıcaklıkta elde edilmiştir. Bir başka deyişle sıcaklığın bu fonksiyonu değiştirmediği varsayılmıştır. Bu çalışmada çatlak – matriks transfer terimi sıcaklığın bir fonksiyonu olarak elde edilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın bir başka amacı da bu fonksiyonu amprik bir şekilde ifade ederek jeotermal rezervuar simülatörlerinde kullanımını sağlamaktır.
Citation Formats
S. Akın and Y. Tavakkoli Osgouei, “Jeotermal Simülasyonlarda Çatlak – Matriks Teriminin İzotermal Olmayan Koşullarda İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59201.