Jeotermal Simülasyonlarda Çatlak – Matriks Teriminin İzotermal Olmayan Koşullarda İncelenmesi

2016-12-31
Türkiye’deki jeotermal rezervuarlar dünyadaki benzerleri gibi doğal çatlaklı sistemlerden oluşmaktadır. Akış çatlak ağı içinde gerçekleşmektedir. Homojen poroz rezervuarların aksine doğal çatlaklı rezervuarların modelleme çalışmaları daha karmaşık ve daha zahmetlidir. Jeotermal rezervuar simülasyonlarının daha doğru ve gerçekçi yapılabilmesi çatlak – matriks transferinin doğru tahmin edilmesi sayesinde mümkündür. Literatürde çatlak – matriks katsayısını elde etmek için sunulmuş analitik ve deneysel çalışmalar sabit sıcaklıkta elde edilmiştir. Bir başka deyişle sıcaklığın bu fonksiyonu değiştirmediği varsayılmıştır. Bu çalışmada çatlak – matriks transfer terimi sıcaklığın bir fonksiyonu olarak elde edilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın bir başka amacı da bu fonksiyonu amprik bir şekilde ifade ederek jeotermal rezervuar simülatörlerinde kullanımını sağlamaktır.

Suggestions

Jeotermal Kuyu Sondajlarında Kaçak ve Buru Problemlerinin Sondaj Sıvısı Yönünden İncelenmesi
Bağatır, Gökhan; Kök, Mustafa Verşan; Gücüyener, Hakkı İsmail(2018)
Jeotermal kuyu sondajlarında yaşanan olası bir çamur kaçağının neden olduğu kuyustabilitesi problemleri sonucunda oluşan yüksek buru değerleri, sondaj dizisinin ağırlıkalmasına, takım sıkışmalarına ve bazı durumlarda ise kuyunun terk edilmesine varansorunlara yol açmaktadır. Bu sorunları en aza indirmek için çamur kaçağını kapatmayayönelik çamur kompozisyonları ile etkin kayganlaştırma performansı, yüksek sıcaklık veyüksek basınç dayanımı olan sondaj sıvısı kompozisyonları kullanılmalıdır. Bilinen en yüksek...
Sürdürülebilir Şehir'de Yenilikçi Enerji Adaları Olan Akıllı Biyoiklimsel Ve Düşük Karbonlu Kentsel Alanlar
Elias Özkan, Soofia Tahira; Çakmaklı, Ayşem Berrin(2018)
Sürdürülebilir şehirde yenilikçi enerji adaları olarak akıllı biyoiklimsel düşük karbonlu kentselalanlar? projesi enerji açısından bağımsız olabilecek ?Akıllı Kentsel Adalar? ın (AKA)tasarlanması için araştırma, uygulama ve doğrulama aşamaları planlanmıştı. Kamuya açık birbinanın etrafındaki alanlar olarak tanımlanan akıllı kentsel adalar?ın amacı, binalar ve küçükölçekli yenilenebilir enerji çözümleri arasındaki sinerjiden faydalanarak tanımlanan enerjisistemi?nin mümkün olduğunca yerel düzeyde ve kendi iç...
Saray Bölgesi Kömürlerinin Isısal Analizleri
Kök, Mustafa Verşan(2014-12-31)
Bu çalışma Saray bölgesi kömürlerinin türevsel taramalı kalorimetre (DSC), basınçlandırılmış türevsel taramalı kalorimetre (PDSC) ve ısısal analiz – kütle spektrofotometre cihazlarıyla (TG-DTG-FTIR) yanma reaksiyonlarının araştırılmasını kapsar. Farklı ısıtma hızlarında ve oksijen-hava ortamlarında n DSC ve TA-MS-FTIR analizleri gerçekleştirilecek ve yanma etkinliklerine bağlı olarak oluşacak olan reaksiyon bölgeleri ve ısı akış hızları araştırılacaktır. Aynı zamanda çalışılacak olan numunelerin farklı bas...
China’s energy partnerships with the caspian states
Şenol, Merve; Tanrısever, Oktay; Department of Eurasian Studies (2020-9)
This study aims to analyze the reasons behind the Chinese energy partnerships with the Caspian states and also the effects of these partnerships in the energy sectors of them. In line with this, first Chinese national energy strategy priorities have tried to been specified and then energy relations between China and each Caspian state have been analyzed after giving information on the energy sectors of the relevant countries. It is argued that even though it seems like the motivation behind Chinese en...
The Ontology of Contemporary Construction
Atakara, Cemil; Hürol, Yonca (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007)
The main aim of this study is to discuss the ontology of contemporary construction by considering the recent developments in structures. For this purpose, contemporary transparent surfaces of suspended glass systems are considered. These systems are compared with the framed structures of the modern, and Gothic structures in order to discuss the ontological differences between them. The three systems are compared according to the number of structural systems in the building, the type of structural mat...
Citation Formats
S. Akın, “Jeotermal Simülasyonlarda Çatlak – Matriks Teriminin İzotermal Olmayan Koşullarda İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59201.